Gay Pride kerkdienst 2014: Thema Listen

Gay Pride Kerkdienst 2014 (flyer)

Zondag 3 augustus wordt de Gay Pride kerkdienst gehouden in de Keizergrachtkerk om 12.30 uur.
Meer informatie zie flyer of Facebookpagina

De Gay Pride Kerkdienst is een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) en het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. De Protestantse Kerk Amsterdam wil Gods liefde gestalte geven in de stad en denken en handelen vanuit gelijkwaardigheid van mensen ongeacht hun seksuele oriëntatie.

Lees verder »

Persbericht LCC Plus: Oproep aan Hersteld Hervormde Kerk om af te zien van tucht tegen ds. Dustin Burggraaf

 

LCC Plus logo's horizontaal


Op woensdag 30 april jl. publiceerde het Reformatorisch Dagblad een artikel van de hersteld-hervormde dominee Dustin Burggraaf (1980). Na een bezoek aan concentratiekamp Dachau besloot hij tot zijn oproep het taboe op homoseksualiteit in reformatorische kring te doorbreken. Burggraaf worstelde zelf jarenlang met zijn homoseksuele oriëntatie. De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op tucht jegens Burggraaf achterwege te laten en pastorale betrokkenheid te tonen.

Nu geen tucht, maar pastorale zorg
De LCC Plus organisaties betreuren de reactie van de hersteld-hervormde ouderling Van der Hoeven die in een brief aan het moderamen (bestuur) van de Hersteld Hervormde Kerk vraagt om Burggraaf per direct uit zijn ambt te ontheffen. Eveneens betreuren zij de reactie van dr. Jan Hoek (voormalig bestuurslid Stichting RefoAnders), die stelt dat Burggraaf geen voortrekkersrol kan vervullen als hij het aangaan van een homoseksuele relatie niet afkeurt. De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op nu geen principiële posities te gaan betrekken noch tuchtmaatregelen te nemen, maar vooral oog te hebben voor de pastorale nood die spreekt uit het artikel van dominee Burggraaf en die representatief is voor wat velen in reformatorische kring doormaken. René Venema (voorzitter ContrariO): “Wij hopen dat er een tijd komt dat mensen uit reformatorische kring in hun eigen kerken veiligheid ervaren om hun homoseksualiteit een plek te geven. De reformatorische kerken moeten nu actief gaan werken aan een veilige omgeving voor hun homoseksuele en lesbische gemeenteleden.”

Reformatorische kerken in beweging
Homoseksualiteit is al langere tijd onderwerp van gesprek in reformatorische kring. De scriba

Bob Angelo Penning voor oud-voorzitter LKP

wielieOp 15 maart 2014 heeft de voorzitter van COC Nederland, Tanja Ineke, aan Wielie Elhorst de Bob Angelo Penning uitgereikt tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het LKP. Wielie Elhorst heeft deze Bob Angelo Penning ontvangen vanwege zijn grote inzet en de vele resultaten die hij in zijn 10 jarig lidmaatschap van het bestuur van het LKP, waarvan ruim 8 jaar als voorzitter, heeft bereikt voor de Christelijke LHBT beweging.

Heleen de Boer, vice voorzitter van het LKP: “Wielie ontvangt deze penning zeer terecht en

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk. Een grote klus is met meer mensen sneller geklaard.

Zo geldt dit ook voor grotere en kleinere klussen binnen de vereniging ContrariO; de vereniging waar jíj lid van bent.
Wat wordt jouw bijdrage in 2014?

Wij zoeken nog een invulling voor:

  • Bestuursfuncties (portefeuilles van voorzitter, secretaris, regio’s, Caritas, communicatie)
  • Regio Contact Personen (regio Noord 3, Midden 1)
  • Communicatie commissie (o.a. nieuwsbrief)
  • Project ‘lustrumbundel’
  • Festivalteam (EO-jongerendag, Flavor festival)
  • Voorlichters Homo in de Klas (middelbare scholen)

Meld je aan! Mail naar bestuur -at- contrario.nl

ContrariO Magazine winter 2013-2014

 

6655995-0

Het ContrariO Magazine is af. Natuurlijk willen we de redactie hartelijk danken voor al het werk dat is verzet. Fijn dat deze vrijwilligers de afgelopen maanden in touw zijn geweest om alles op tijd af te krijgen. En het resultaat mag er zijn!

In het magazine kun je artikelen lezen die beschrijven dat het een feest kan zijn om homo te zijn, maar je vindt ook artikelen waarin staat dat homo’s te kampen kunnen krijgen met problemen en onbegrip. Al met al geeft ook dit magazine een goed beeld van het werk van ContrariO en waar we mee te maken kunnen krijgen.

Via deze link kun je het magazine lezen. We wensen je heel veel leesplezier!

 

Reactie ContrariO synodebesluit CGK

Een dag na de Open Dag van de vereniging is het tijd voor reflectie en bezinning. Voor leden, ouders, vrienden, kerkenraadsleden en andere belangstellende bleek het een hartverwarmende dag. Er was ruimte voor ontmoeting en bemoediging. Soms liepen de emoties hoog op. Een lid vertelde dat hij samen met zijn vriend al tien jaar lang van het avondmaal wordt afgehouden. Is dat de bedoeling? Ben je dan eigenlijk wel lid van de kerk? Een moeder vertelde gesterkt te worden en verder te kunnen door de verhalen van andere ouders. Een trouwe bezoeker vond het fijn om vrienden en bekenden te ontmoeten. Zo gaan blijdschap en verdriet op zo’n dag hand in hand.

Het synodebesluit van de CGK om homorelaties af te wijzen heeft er ingehakt bij veel leden en betrokkenen. In het Nederlands Dagblad van zaterdag 30 november is een reactie van ContrariO te lezen bij monde van voorzitter René Venema. Het algehele gevoel dat overheerst is dat de synode van de CGK homo’s in de kou laat staan. “De kerk zou open moeten staan en er moet voor iedereen plek zijn. Voor een aantal mensen sluit de kerk nu toch de deur,” aldus onze voorzitter.

Het studierapport van de CGK roept de vraag op of er wel met homo’s is gesproken. ContrariO wil bij dezen een oproep doen aan kerkenraads- / synodeleden van de CGK en andere kerkverbanden om het gesprek aan te gaan met de leden en het bestuur van ContrariO.

Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort heeft een reactie geschreven naar aanleiding van dit studierapport. Geïnteresseerden kunnen dit hier op zijn blog lezen.

De Open Dag werd afgesloten met onderstaand bemoedigend filmpje. We geven dit graag aan u mee. Opent het filmpje niet, klik dan op deze link.

Homorelatie afgewezen door synode CGK

Zuiderkerk AssenHomoseksuele relaties zijn door de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) afgewezen. De synode omschrijft een homoseksuele relatie als niet Bijbels en dus als zonde. Het besluit komt 10 jaar nadat er een vraag kwam naar de homoseksuele relatie van gemeenteleden in de regio Zwolle. In het rapport is te lezen dat met gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid behoedzaam en met bewogenheid moet worden omgegaan, zonder afbreuk te doen aan de duidelijkheid van het Bijbelse verbod. Wat dit betekent voor de huidige gemeenteleden met een homoseksuele relatie binnen deze kerken is onduidelijk.

De samenvatting van het studierapport is hier te downloaden. (bron: cgk.nl)
Het volledige studierapport vindt u hier. (bron: cgk.nl)

Artikelen over dit onderwerp in overige media:
Nederlands Dagblad: “CGK wijzen homorelatie af”
Reformatorisch Dagblad: “CGK doen uitspraak over homoseksualiteit”
CIP.nl: “CGK wijzen homorelatie af”

Geloven onder de regenboog

gelovenonderderegenboogHandreiking hulpverlening aan christelijke LHBT’ers
Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) met een christelijke achtergrond komen vaak in aanraking met afwijzende visies op homoseksualiteit en transgenderisme. Het horen van deze visies, gebrek aan steun en eigen vragen rondom LHBT-zijn, maakt dat het voor LHBT’ers geen onlogische stap is om hulp te zoeken bij een professionele hulpverlener. Voor hulpverleners is het echter niet altijd makkelijk om de hulpvraag te relateren aan de religieuze achtergrond van cliënten: het kerkelijk landschap in Nederland is erg divers en ook binnen kerkelijke gemeenschappen verschillen de visies op homoseksualiteit en transgenderisme.

Nieuwe catechesemethode ‘IK wil jou!’

162-afbeeldingHet vrijgemaakt-gereformeerde Centrum Dienstverlening heeft een nieuwe catechesemethode voor jongeren vanaf 14 jaar ontwikkeld: ‘IK wil jou!’ over identiteit en seksualiteit. Ook over homoseksualiteit en daarvoor is samengewerkt met LCC.

IK wil jou!’ is een catechesemethode over identiteit en seksualiteit voor jongeren vanaf 14 jaar. In de kerk spreken over verkering, seks en relaties. Gebeurt dat (nog) niet in de kerk? Misschien heeft een dominee er een keer over gepreekt. Jongeren spreken erover met vrienden en vriendinnen. En met ouders? Soms is dat best lastig. Jongeren zoeken liever iemand die ze kunnen vertrouwen en die toch ook weer niet te dichtbij hen staat.