CHJC is van mening dat geloof en homoseksualiteit kunnen samengaan. Bijbelse argumenten, die worden aangedragen om het tegendeel te ‘bewijzen’, blijken bij zorgvuldige bestudering van de context geen stand te houden. We maken allemaal deel uit van Gods goede schepping. Ja, wij ervaren, dat Hij ons Zijn zegen geeft.

CHJC is daarom van mening dat homoseksualiteit geen zonde is en dat homoseksuelen en lesbiennes een gelijkwaardige plaats in de kerk kunnen innemen.”

website: www.chjc.nl