Broos moment
Wanneer je in mijn schoot
verdrinkt in verdriet en vragen,
terwijl ik alleen maar denk:
“ik wist het wel”.

Broos moment
waardevol
van openheid en liefde
En alleen een overtuigend iets in mij:
“het is alsof je niets nieuws vertelt..”

Hoe,mijn kind
zou ik je kunnen verstoten?
Na zoveel mooie jaren,weet ik
dat wat je zegt
oprecht en helder is
omdat ik je zo goed ken..

Broos moment
van nieuw onzeker leven
Tastend ,zoekend,
naar ‘t goede voor jezelf,en ons gezin
Maar bovenal een onontkoombaar
nieuw begin…