Ontmoetings- platform voor lesbische of biseksuele vrouwen
HolyFemales.nl is een laagdrempelig, online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Erkenning en herkenning zijn onze speerpunten.

Wat doen we?
HolyFemales.nl brengt christelijke lesbische en biseksuele vrouwen via een website en bijbehorende mailinglist bij elkaar om elkaar te ontmoeten, actuele nieuwsitems omtrent homoseksualiteit en geloof te bediscussiëren. Het online contact is bedoeld om saamhorigheid te bevorderen, positieve en negatieve ervaringen met elkaar te delen en elkaar te versterken en te steunen.
Hieruit ontstaan vriendschappen en soms ook relaties. Minimaal één keer per jaar is er ook een offline gelegenheid tot ontmoeting. Voor veel christelijke vrouwen is het een keerpunt geweest in hun leven om te zien en te ervaren dat je naast je christelijke overtuiging ook gewoon homoseksueel kunt zijn. De comingout verhalen op de site hebben hier ook zeker bij geholpen.

Website: www.holyfemales.nl