Wat zegt de Bijbel over homoseksuele relaties in liefde en trouw? Een cruciaal hoofdstuk in de bezinning over deze vraag is Romeinen 1. Wat bedoelde Paulus precies toen hij homoseksualiteit onnatuurlijk noemde? Welke praktijken had hij op het oog en welke consequenties moet dat voor vandaag hebben?

Op deze en andere vragen gaat de auteur van dit boek dieper in. Door literatuuronderzoek wordt de homoseksuele praktijk in Paulus’ dagen in kaart gebracht. Daarbij komt ook de vraag aan de orde in hoeverre Paulus weet kon hebben van wat vandaag een homoseksuele geaardheid wordt genoemd en of hij wist van het bestaan van homoseksuele relaties in liefde en trouw. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in de exegese van Romeinen 1,26b-27a. Om te komen tot een ethisch standpunt voor vandaag volgt als laatste een hermeneutische bezinning.

Dr. Maarten van Loon (1969) is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dalfsen-Oost. In 2011 studeerde hij af op dit onderwerp aan de Theologische Universiteit Kampen. 

Dit is deel 10 uit de TU-Bezinningsreeks.

 

Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld, 2012
Auteur: Maarten van Loon
ISBN13 – 9789055604661