Bij een coming-out geef je iets van jezelf bloot. Maar dat wil nog niet zeggen dat je je ook kwetsbaar moet opstellen of dat je gemakkelijk aangeslagen kan zijn. Het is verstandig rekening te houden met een rampscenario maar niet om daarvan uit te gaan. Het is heel verleidelijk om je eigenwaarde te laten afhangen van wat anderen van jou vinden. Bedenk dan dat een negatieve reactie van een ander helemaal geen invloed op jou zou hoeven te hebben.

Het spreekt bijna voor zich, maar vertel het allereerst aan iemand die je vertrouwt. Dat kan een goede vriend of vriendin zijn, een van je ouders, een vertrouwenspersoon op school, werk of in de kerk, etc. Als het maar iemand is bij wie jij je veilig en vertrouwd voelt.

Confronteer de ander niet met voldongen feiten, maar betrek de ander bij de vragen die je hebt en geef aan hoe jij daarmee om wilt gaan. Door je coming-out te delen, mag je ook openstaan voor de vragen en adviezen die de ander aan je geeft.