Alliantie van vijf christelijke LHBT-organisaties
Vijf christelijke LHBT-organisaties LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre voeren in 2012-2014 gezamenlijk projecten uit om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Deze projecten worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, uitgevoerd door vrijwilligers uit de vijf organisaties, verwante groepen en alliantiepartners, en inhoudelijk en projectmatig aangestuurd door een projectmanager.

LCC Plus Projecten is het vervolg op LCC Projecten. In 2008-2012 hebben LKP, CHJC en ContrariO drie projecten uitgevoerd. Begin 2012 is de alliantie uitgebreid met het oog op vijf nieuwe projecten.

website: www.lccprojecten.nl