Koepel- organisatie voor de christelijke LHBT-beweging
Het LKP streeft naar een volwaardige plaats voor LHBT-vrouwen en -mannen in de samenleving, in het bijzonder in de kerken.

Het werk van het LKP is tweeledig:
• dienstverlening aan de aangesloten groepen.
• een stem geven aan gelovige LHBT’ers in de breedte van de homo/lesbische gemeenschap, in de kerk en de maatschappij in het algemeen.

Het LKP geeft een aantal keren per jaar een digitale rondzendbrief uit.

website: www.lkp-web.nl