Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is per 1 september 2013 het Praktijkcentrum gestart, om de kerken te ondersteunen en te begeleiden bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Het Praktijkcentrum bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek van de Theologische Universiteit Kampen en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, en praktijkervaring en -dienstverlening van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken.

Vanuit de oprichtende partijen wordt het lopende werk dat onder het Praktijkcentrum zal gaan vallen nu reeds gecoördineerd en uitgevoerd. Het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken is opgaan in het Praktijkcentrum.

website: www.praktijkcentrum.org