Eerste reactie
Wees je ervan bewust dat een reactie op jouw coming-out een éérste reactie is. Vaak ingegeven door verlegenheid en onwetendheid met het onderwerp. Geef de ander de tijd het te verwerken. Jij hebt al een heel proces meegemaakt, maar degene aan wie je het vertelt, wordt er nu pas voor het eerst mee geconfronteerd. Niet reageren is ook een reactie, namelijk een acceptatie van jou zondermeer of een niet weten hoe ermee om te gaan. Bied eventueel aan er later nog eens over door te praten. Veroordeel de ander dus niet meteen, maar geef hem/haar de tijd om het nieuws zelf te verwerken. Let ook op je eigen gevoel. Snap je het wel, of ben je teleurgesteld of gekwetst? Als dat zo is, laat dan de moed niet zakken en trek je niet terug!

Positieve reacties
Put moed uit positieve reacties. Soms helpt het juist om iemand als eerste deelgenoot te maken van je coming-out die wat verder van je afstaat. Iemand van wie de reactie geen invloed op je heeft. Wees dankbaar en blij met reacties waar je iets aan hebt, maar laat je niet verbitteren door vervelende gebeurtenissen.

Negatieve reacties
Sommige mensen zullen enorm geschokt of teleurgesteld reageren. Het lijkt ongelofelijk, maar het komt nog steeds voor dat ouders hun kind niet meer willen zien, omdat ze vinden dat hij of zij nu ‘in zonde leeft’, ook zonder relatie.