Homoseksualiteit is een onderwerp dat christenen diepgaand verdeelt.
Binnen orthodoxe kerken was het standpunt jarenlang duidelijk. Wanneer iemand een andere seksuele geaardheid had, moest hij of hiervan ‘genezen’ of in onthouding leven. Nu is het standpunt over homoseksualiteit een sjibbolet geworden voor het wel of niet recht in de leer zijn.

De Nederlands Gereformeerde kerken staan aan de vooravond van een gesprek over dit onderwerp op hun Landelijke Vergadering. Een ‘Commissie Ambt en homoseksualiteit’ bereidde dit gesprek voor. Ter ondersteuning van deze commissie schreef ds. Jan Mudde een studie over de hermeneutische aspecten.
In deze studie geeft hij een uitvoerige exegese van de Bijbelteksten die een homoseksuele praxis verbieden. Daarbij betrekt hij de homoseksuele praxis binnen de culturen waarin de Bijbel tot stand kwam. Ook gaat hij diepgaand in op de vragen die in onze cultuur aan de orde zijn bij de toepassing van Bijbelteksten in het algemeen, en in het bijzonder die met betrekking tot de homoseksuele praxis.

Zijn conclusie is dat er een solide Bijbels-theologische onderbouwing valt te geven voor ruimte voor homoseksuele relaties. Daarbij zoekt hij voortdurend het gesprek met degenen die op grond van de Bijbel een andere mening hebben. Zijn hoop is dat kerken en christenen hun verdeeldheid over homoseksualiteit te boven komen en dat er vrede, sjalom voor homoseksuelen mag zijn, ook in de gemeente van Christus.

Gezien het belang van het onderwerp verschijnt de grondige studie van Jan Mudde niet alleen als bijlage van de rapportage van de commissie, maar ook in boekvorm.

Titel: Van sjibbolet naar sjalom
Auteur: ds. Jan Mudde
Uitgever: Buijten & Schipperheijn, 2015
ISBN 9789058818775