Artikelen door Bestuur ContrariO

PIPS Blog: Avanti! Avanti!

Soms gaat het me niet hard genoeg. Eén van de doelstellingen van onze vereniging is de emancipatie van (christen) homo’s. Daarvoor bieden wij de leden een fijmazig netwerk op regionaal niveau en drie maal per jaar een landelijk platform. Die activiteiten zijn intern gericht. Het bestuur richt zich op de externe contacten. Het afgelopen jaar […]

ContrariO op het Xnoizz Flevo Festival 2010

Van donderdag 19 t/m zondag 22 augustus 2010 vindt in Bussloo bij Apeldoorn het jaarlijkse Xnoizz Flevo Festival plaats: een christelijk jongerenfestival met een breed aanbod van muziek, workshops, theater, cabaret, lezingen en nog veel meer.

ContrariO zal vanuit het samenwerkingsverband met het CHJC en LKP ook aanwezig zijn. Zo organiseren we op zaterdag een ‘ontbijt met homo’s.’ Aan de ontbijttafel gaan we op speelse wijze het gesprek aan met de gasten. Maar ook kun je een douchehokje binnenstappen en een tolerantietest uitvoeren; de uitslag zal na afloop besproken worden en kan tot verrassende resultaten leiden.

Kortom: we willen op een ontspannen wijze met de jongeren in gesprek gaan. We hopen homoseksualiteit bespreekbaar te maken en vooroordelen weg te nemen.

Via www.flevofestival.nl kun je het volledige programma bekijken en tickets bestellen. We zouden het leuk vinden om je daar tegen te komen!

Vervolgtraining ‘pastoraat en gesprekstechniek’

Op landelijke en regionale bijeenkomsten komen mensen met uiteenlopende verhalen. Bij de stand op een evenement of festival raak je ook met allerlei mensen in gesprek. Net als zoveel anderen hopen zij op een luisterend oor. Veel mensen die al wat langer bij de vreniging betrokken zijn hebben of nemen in zulke gevallen een leidende rol. Ze luisteren naar iemands verhaal, ze leiden een groepsgesprek, ze begeleiden iemand in zijn of haar proces. Maar hoe doe je dat? Je hebt er meestal niet voor geleerd. Het kan natuurlijk zijn dat je empathisch luisteren in je hebt. Toch kunnen velen hun winst doen met pastorale toerusting.

Op zaterdag 8 mei vond een eerste training ‘pastoraat en gesprekstechniek’ plaats, gegeven door dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de VU in Amsterdam. Na afloop bleek er behoefte te zijn aan een vervolgtraining. Die staat gepland op zaterdag 25 september a.s. en zal opnieuw gegeven worden door prof. Ganzevoort,. Hij is deskundige op het terrein van pastoraat en de thematiek van homoseksualiteit en christelijk geloof.

Tijdens deze vervolgtraining (die je overigens ook kunt volgen als je de vorige niet hebt meegemaakt), gaan we meer stilstaan bij levensverhalen. Hoe kun je mensen helpen hun levensverhaal te vertellen? Waar let je op bij het luisteren? Daarbij zullen we ook stilstaan bij de vraag hoe je om kunt gaan met vragen over de interpretatie van bepaalde Bijbelteksten en/of met normatieve overtuigingen van je gesprekspartner: Welke rol spelen je eigen morele overtuigingen? Welke rol spelen de morele overtuigingen van degene(n) met wie je spreekt?

Als je deel wilt nemen aan deze training, dan kun je je vóór 12 september opgeven bij de projectcoördinator van LCC Projecten Marco Derks via lccprojecten -at- hotmail.com.

Gezocht: voorlichters gereformeerde en protestants-christelijke scholen

We blijven op zoek naar christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen die in het kader van lessen over homoseksualiteit op gereformeerde of protestants-christelijke middelbare scholen hun persoonlijke verhaal zouden willen vertellen voor derde klassen. Vanuit het project ‘Homo in de klas’ is een gelijknamige lesbrief ontwikkeld. Deze wordt inmiddels op de vier scholen voor gereformeerd voortgezet […]

Training pastoraat en gesprekstechniek

Op landelijke en regionale bijeenkomsten van onze organisaties komen mensen met uiteenlopende verhalen. Op de coming-out weekenden van CHJC komen mensen af die in een proces van coming out zitten. Bij de stand op een evenement of festival komen allerlei mensen voor een praatje. Net als zoveel anderen hopen zij op een luisterend oor.
Veel mensen die al wat langer bij de organisatie zitten, hebben of nemen in zulke gevallen een leidende rol. Ze luisteren naar iemands verhaal, ze leiden een groepsgesprek, ze begeleiden iemand een stukje in zijn of haar proces. Maar hoe doe je dat? Je hebt er meestal niet voor geleerd. Het kan natuurlijk zijn dat je iets als empathisch luisteren in je hebt. Toch kunnen velen hun winst doen met een stuk pastorale toerusting.
Daarom vindt op zaterdag 8 mei een training pastoraat en gesprekstechniek plaats. Deze wordt verzorgd door prof. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de VU in Amsterdam. Hij is deskundig op het terrein van pastoraat en de thematiek van homoseksualiteit en christelijk geloof. Centrale vragen zullen zijn: Hoe leid je een groepsgesprek? Hoe stel je de juiste vragen? Hoe zorg je dat ieder perspectief aan bod komt? Maar ook individuele gesprekken komen aan de orde: Hoe krijg je iemands werkelijke vragen boven tafel? Wat verlangt diegene en wat kun jij doen voor die persoon? Waar liggen jouw grenzen en wat doe je als die bereikt zijn?
Kortom, deze training pastoraat en gesprekstechniek rust je toe voor allerlei situaties. Op die manier wordt je geholpen om andere mensen verder te kunnen helpen in hun zoektocht. Meld je vóór 30 april aan bij projectcoördinator Marco Derks via lccprojecten[at]hotmail.com.

GRIP en ContrariO doen oproep aan scholen en kerken

Het Gereformeerd Identiteitsplatform (GRIP) van de vier gereformeerde scholengemeenschappen en ContrariO (gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes) doen gezamenlijk een oproep aan de scholen om op vrijdag 15 mei aandacht te besteden aan de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes. Parallel daaraan hebben ze predikanten van de GKV, de CGK en de NGK gevraagd om […]

Christelijke homo’s op Xnoizz Flevo Festival

Op het Xnoizz Flevo Festival van 20-23 augustus zal een gespreksprogramma aangeboden waarin verschillende christelijke homoseksuele jongeren aan het woord komen. De nadruk zal liggen op het (levens)verhaal van de ‘talkshow-gasten’ met eventueel ruimte voor vragen vanuit de zaal (dus geen debat).

Kwart miljoen subsidie voor ContrariO, CHJC en LKP

In het kader van de nota ‘Gewoon homo zijn’ hebben ContrariO, CHJC en LKP gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dankbaar kunnen we melden dat deze subsidieaanvraag is toegekend. De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de volgende projecten: 1. Homo in de klas Dit project heeft als doel […]

ContrariO tevreden met CU-rapport Representatie

De Commissie representatie van de ChristenUnie heeft advies uitgebracht en het bestuur van de ChristenUnie volgt het advies. De Commissie adviseert om geen lijst met gedragingen op te nemen in de gedragscode en dus ook geen uitspraak in de gedragscode te doen over homoseksualiteit. Onderscheid tussen homo oriëntatie en homo relatie. In de politieke traditie […]

ContrariO zal lid gedragscodecommissie ChristenUnie leveren

De ChristenUnie heeft zaterdag 17 november jl. op haar partijcongres toegezegd dat ContrariO vertegenwoordigt zal worden in de gedragscodecommissie die zich moet buigen over de leeftstijl van ChristenUnie-vertegenwoordigers. ContrariO is de werkgroep voor homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken, die haar leden vooral betrekt uit dezelfde kerkgenootschappen als ook de ChristenUnie tot haar achterban […]