ontmoetingsdag

Van het bestuur – Zonder oordeel

Amersfoort heeft inmiddels al een flinke traditie van roze zaterdagen en roze vieringen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit bij één van deze roze zaterdagen of roze vieringen ben geweest. Dit heeft wellicht ook wel een beetje te maken met het feit dat Amersfoort voor mij geboortegrond is. En alhoewel ik toch denk redelijk uit de kast te zijn, ben ik toch blijkbaar nog niet helemaal out.

Hoe anders voelde ik mij op onze Ontmoetingsdag!! Ik was tijdens de dag bij momenten zo trots en ontroerd dat wij samen met elkaar het leven aan het vieren waren; het leven als LBHT-er en het leven als christen. We hebben gezongen, gekletst, gevierd, gebeden, gedronken en gegeten. En in ons samen zijn voelde ik me vrij, opgenomen en geïnspireerd. Bedankt daarvoor!!

De Ontmoetingsdag heeft mij gestimuleerd om weer meer kleur te geven aan mijn eigen leven. De lezing van ds. Karin van den Broeke was hoopgevend. Mijn hoop is dat we allemaal op onze eigen plek en op onze eigen wijze kleur mogen bekennen en kleur mogen geven. Uit het gesprek na de pauze bleek dat ContrariO een vertrouwde plek is waar we mogen zijn wie we zijn, zonder oordeel of verantwoording. Dat is heel kostbaar. En het bleek ook dat we willen dat wij als ContrariO medechristenen en kerken inspireren om een vertrouwde plek te zijn voor LBHT-ers. Dat is dus onze ambitie!! En waarom? Omdat het 2015 is, omdat we bestaan en omdat we heel veel kleur brengen.

Namens het bestuur,
Gert-Jan van Leeuwen