Van het bestuur: ‘Wat God van ons vraagt op Tweede Kerstdag…’

Mijn moeder is jaren geleden overleden. Haar verjaardag is in mijn geheugen opgeslagen: 4 december. De datum viel dit jaar op zondag en wanneer dat vroeger het geval was ontstonden praktische bezwaren. Zucht.

 

Een verjaardag vier je namelijk niet op zondag. God wil dat niet. Je zou denken dat je je verjaardag dan maar op zaterdag viert, maar het is in de geloofsgemeenschap waar ik in ‘kerkte’ niet mogelijk te vieren voordat je werkelijk jarig bent. ‘Vieren’ was sowieso ingewikkeld.

 

Eerste Kerstdag was gelijk aan een zondag (en daarom dezelfde verboden die ook op zondag van toepassing waren). Tweede Kerstdag was wat lastiger, de regels waren minder streng, maar een gewone dag werd het niet. Op de Tweede Paas- en Pinksterdag mochten we wat meer. Al met al was het moeilijk manoeuvreren binnen de wetten die God voor christelijk Nederland had bedacht.

Voor bijna alles waren kaders en zolang je je binnen die grenzen bewoog kraaide er geen haan naar. Anders was het wanneer je over die grenzen heen ging. Op zaterdagavond 5 minuten te laat thuiskomen: dan had je de ‘Zondagswet’ overtreden. Ruzie en gedoe waren het gevolg. Gezellig en liefdevol was het beslist niet.

We zijn nu jaren verder en leven in een ander tijdsgewricht. De regels van toen passen velen anders toe of hebben daar afscheid van genomen. Op de afgelopen ContrariO-Themadag was ‘Share the love’ het motto. Liefde in plaats van starre regels. Zo’n zeventig enthousiaste leden kwamen bij elkaar in Baarn. Het was een prachtige dag.

In het nieuwe jaar hopen we elkaar binnen ContrariO nog vaak te ontmoeten. Een bijzonder jaar ligt voor ons waar we samen met CHJC een nieuwe LHBT-beweging willen starten. Eerst maar eens de kerst; als bestuur wensen we jullie gezegende dagen. Met veel gezelligheid ook. Goed misschien om ook tijdens dit kerstfeest te denken aan anderen waar geloof, vrijheid en gezelligheid verborgen zijn. Om even bij stil te staan. Dat geluk niet vanzelfsprekend is. ‘Share the love’ zoals God ons zijn liefde geeft. Op Tweede Kerstdag en op alle andere dagen.

“God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht,
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.”

Jochen Klepper (LdK 130)

Namens het bestuur: Arjan Mitzer