ContrariO zal lid gedragscodecommissie ChristenUnie leveren

De ChristenUnie heeft zaterdag 17 november jl. op haar partijcongres toegezegd datCU logo ContrariO vertegenwoordigt zal worden in de gedragscodecommissie die zich moet buigen over de leeftstijl van ChristenUnie-vertegenwoordigers. ContrariO is de werkgroep voor homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken, die haar leden vooral betrekt uit dezelfde kerkgenootschappen als ook de ChristenUnie tot haar achterban rekent. Eerder al hadden Arie Slob (fractievoorzitter CU) en Erik Bolks (voorzitter ContrariO) contact hierover. Aanleiding waren de uitlatingen van Yvette Lont in de media omtrent de gewenstheid van homo’s binnen de partij en de daaruit voortvloeiende commotie.

Respect
ContrariO heeft op verzoek bij de ChristenUnie namen ingediend van leden die ChristenUnie lid zijn en geschikt geacht worden om een constructieve bijdrage te leveren. ContrariO dringt er op aan het gesprek vooral mét de christenhomo’s te voeren en en niet ‘over’. Arie Slob: “Het wordt overigens een commissie met een brede opdracht (leefstijl). Laat onverlet dat het onderwerp homoseksualiteit straks de meeste aandacht zal vragen en krijgen.” Bolks benadrukt dat ongeacht hoe men over het onderwerp denkt wederzijds respect vanzelfsprekend zou moeten zijn. “Het kan niet zo zijn, dat je je genuanceerd uitlaat over bijvoorbeeld moslims, maar niet over homo’s.” Hij is het met Arie Slob eens, die zegt dat de ontstane situatie van afgelopen weken ook een voordeel heeft opgeleverd: “Er wordt nu intensief gesproken over dit onderwerp. Het heeft echt wat losgemaakt. Wel is het van belang de discussie verantwoord te voeren. Ik hoop dat dit nu ook zal gebeuren.” aldus Slob.

Dialoog
Robert Daverschot (bestuurslid ContrariO), aanwezig op het partijcongres, gaf in de wandelgangen aan dat hij denkt dat de ChristenUnie er verstandig aan zou doen niet zwart op wit te stellen of relaties nu wél of níet mogen, maar dat de verantwoordelijkheid wat leefstijl aan de individuele leden zou moeten worden overlaten. Daarbij zouden voor heterorelaties dezelfde normen en waarden gehanteerd moeten worden als die ook voor homorelaties gelden en vice versa. Eenzelfde constructie hanteert de werkgroep ContrariO ook in haar beleid en wordt als zeer werkbaar ervaren. Bolks zegt desgevraagd: “Aandacht en respect voor verschillende opvattingen is misschien minder helder dan sommigen graag zouden zien, het doet wel recht aan eenieder. Het naast elkaar bestaan van meerdere visies is nog geen vertroebeling van Gods woord, want oprechte christenen zijn er serieus mee in de weer. Zoek de dialoog. Het geeft vooral aan dat één en ander nogal compliceerd ligt.”