Van het bestuur – Dankzij de dingen

Hij is slank, is 1.90m lang en heeft een stoere uitstraling. Hij is mijn adonis en zijn naam is Richard. Ik ken hem nog niet zo lang en ben voor het eerst een kort weekend bij hem. Via zijn mooie groene ogen leer ik die prachtige stad in het Noorden kennen. Hij neemt me overal mee naartoe. ’s Avonds bijvoorbeeld naar gay-discotheek ‘De Golden Arm’. Hier kun je zijn wie je werkelijk bent. Het is druk in het pand. Harde muziek maakt een gesprek onmogelijk, maar dat hoeft ook niet. We verstaan – zonder te spreken – wat we willen zeggen tegen elkaar. Onder de discolampen die ons soms enkele seconden in het licht laten staan – buigen onze hoofden naar elkaar. Niet om iets te zeggen dus; we zijn ‘gewoon’ smoorverliefd.

De Golden Arm waar 20 jaar wordt gedanst, gedronken, gelachen en gehuild heeft de deuren eind 2013 moeten sluiten. Het pand aan de Hardewikerstraat is nu van de christelijke studentenvereniging ‘Navigators’. Op zaterdag 28 maart jongstleden is hier de landelijke dag van ‘ContrariO’. Regio Noord heeft het voor elkaar met de organisatie: het is een prachtige dag. De ALV verloopt vlot zoals we dat kennen onder het voorzitterschap van René. Het is zijn laatste ALV als bestuurslid en dat gaat ook op voor Wim. De mannen worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging.

Nelie en Arjan worden door aanwezige leden gekozen als nieuwe bestuursleden. Ondertussen zijn er drie leden die zich aan het oriënteren zijn op een bestuursfunctie: Frans, Dirk en Gert-Jan. We nemen afscheid van andere vrijwilligers: Carla (Caritas), Harm (RCP West), Pieter (RCP Midden) en Andries (Nieuwsbrief). We verwelkomen Johan (RCP Noord), Peter (RCP Midden), Arie (Nieuwsbrief) en de ‘Festivalcommissie’: Jessica, Kees, Nelie en Erik.

Nostalgie. Waar eens een pittige disco beat te horen was die het spreken onmogelijk maakte, is er nu volop gesprek. En de ‘liefde op het eerste gezicht’ heeft plaatsgemaakt voor de liefde op langere termijn. Om in het licht te staan zijn geen discolampen meer nodig. ‘Nos sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora’ : ‘Zoals wij zijn, zijn de tijden’, Augustinus. Mensen vertrekken en komen; heel wat namen worden genoemd die onze vereniging weer gestalte geven. Dank aan jullie allemaal!

Met bijzondere dank aan de Regio Contact Personen Noord voor de prima organisatie: Jelle, Jacco en Johan.

Op persoonlijke titel, Arjan Mitzer