‘God knows’

Een nieuw jaar ligt voor ons. Bij het ‘woeden der wereld’ zoals we dat de afgelopen tijd meemaken troffen ons de woorden van Minnie Haskings:

“And I said to the man who stood at the gate of the year: “Give me a light that I may tread safely into the unknown.”And he replied:“Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God. That shall be to you better than light and safer than a known way.” So I went forth, and finding the Hand of God, trod gladly into the night. And He led me towards the hills and the breaking of day in the lone East.”

Koning George VI verwerkte dit gedicht in zijn kersttoespraak van 1939. De schaduwen van het naderende onheil waren al zichtbaar.

Tussen de grote en kleine vragen in het leven was er “Hoe zit het nu met het bestuur?”. Rene Venema is per 1 januari gestopt als voorzitter. Intern nemen de huidige bestuursleden de functie van voorzitter waar. Het gezicht naar buiten – wat een voorzitter ook is – zal in de komende tijd invulling krijgen.

Na de landelijke dag in Noord – op 28 maart aanstaande – zal ook Wim van den Engel zijn bestuurstaken neerleggen. We nemen op die dag in Groningen afscheid van Rene en Wim. Voor degenen die de komende landelijke dag niet kunnen bijwonen: Rene en Wim hebben zich jaren belangeloos ingezet om onze vereniging draaiende te houden. We zijn ze daar zeer dankbaar voor.

Geert Jan Bieleman is een ander verhaal. Die blijft! Maar het kan niet dat hij in zijn eentje de ContrariO-kar trekt. Dat kan statutair ook niet. Bijzonder is dat Geert Jan al geruime tijd én penningmeester én secretaris is. Een haast onmogelijke combinatie gezien het vele werk dat daarbij komt kijken. Naast dank voor de werkzaamheden van Rene en Wim is hier wel een vet compliment voor Geert Jan op zijn plaats.

Het bestuur zocht aanvulling en die is er gekomen. Nelie van der Velde is zich aan het orienteren om het secretariaat over te nemen en ook Arjan Mitzer is bestuurslid geworden. Dan blijven er nog drie vacatures over. We zijn met verschillende leden in gesprek of zij willen toe treden in het bestuur. Meer daarover de komende maanden.

Ondertussen zijn er ook vacatures in de regio’s geweest. Oost heeft het voor elkaar. Daar vormen Theresia, Arnold en Karsten het team. West is ook blij want naast Ad zetten ook Harm en Leo zich in voor de verenging. In regio Noord hebben Jelle en Jacco versterking gekregen van Johan.
Blijft over regio Midden. Pieter is als RCP’er langer doorgegaan dan hij had aangegeven en daar waren we heel blij mee. Dank je wel Pieter! Met ingang van dit seizoen is er ook in Midden een vacature.

Vorig jaar – op de landelijke dag in Zwolle – vertelde Wouter Rozema ons over hoe te overleven als vereniging. Dat ánderen iets organiseren en jij toekijkt of je wel of niet deel zal nemen aan activiteiten komt uit een tijd die voorbij is. Als we een club willen blijven zoals die nu is – een levende vereniging met een kleine 300 leden – dan zijn er handen nodig. Die van jou bijvoorbeeld. Wat energie steken in een vereniging waar jij lid van bent kost wat, maar geeft je ook veel terug. Iets om over na te denken?

We wensen je in 2015 Gods zegen in je leven.

Een hartelijke groet van Geert Jan, Wim, Nelie en Arjan