Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd…

Geridderd in de Mozes en Aäronkerk amsterdam

Tijdens de jubileumreceptie van het LKP, de landelijke koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging in Nederland, is Gea Zijlstra geëerd met een koninklijke onderscheiding. Vanmiddag reikte wethouder Andrée van Es van Amsterdam tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Mozes en Aäronkerk de versierselen behorend bij de Ridderorde in de Orde van Oranje-Nassau uit. Zij heeft die onder andere gekregen vanwege haar werk voor het LKP.

Tientallen jaren actief

Gea krijgt de onderscheiding vanwege haar voortrekkersrol in de (christelijke) LHBT-beweging. Al vanaf 1974 was zij betrokken bij de werkgroep Geloof en Levensbeschouwing van het COC. Gea heeft zich als één van de eerste en aanvankelijke weinige gelovige lesbiennes ingezet om te laten zien dat de combinatie van homoseksualiteit en geloof wel mogelijk is. Ze heeft in die jaren actief deelgenomen aan vele gesprekken en voorlichtingsactiviteiten binnen kerken en scholen. Als kerklid heeft Gea zich ontwikkeld tot een lekentheologe, onder andere door een actieve deelname aan de werkgroep Potten & Theologie

LKP

Een actieve en jarenlange rol heeft Gea gehad als bestuurslid van het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland. Naast het algemene bestuurswerk heeft Gea zich in het bijzonder sterk gemaakt in de discussie over vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling. Een concreet voorbeeld daarvan is de behandeling van de algemene wet gelijke behandeling en de gewraakte enkele-feitconstructie. Zij onderscheidde zich daarin door een groot gevoel voor voorgeschiedenis en scherpe observatie en analyse. Gea zette zich ook in voor de organisatie en opzet van de oecumenische viering aan het begin van de jaarlijkse Roze Zaterdag. Arie Borgdorff, secretaris van het LKP-bestuur: “Gea was nooit sterk op de voorgrond aanwezig, maar was door haar nauwgezetheid en doorzettingsvermogen het cement in ons bestuur”

Chronologisch overzicht

1994 – 2010 Bestuurslid en (plaatsvervangend) voorzitter van de Stichting Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP)

1974 – 1978 Oprichter/lid COC Utrecht – Werkgroep Voorlichting Kerken

1978 – 1988 Lid COC Landelijke Werkgroep Geloof en Levensovertuiging

1988 – heden Lid COC Bestuurscommissie Landelijke Werkgroep Politiek (tot 2004), daarna adviseur COC Landelijke Werkgroep Politiek

2008 – heden: Secretaris van de EUG Oekumenische Studentengemeente te Utrecht.