PIP’s BLOG: kerkelijke verklaring

Soms is het fijn dat je tegenstanders hebt. Je hebt niet altijd zin om je overal druk over te maken en dat geldt in versterkte mate voor oproepen of ideeën van mensen of groepen waarmee je niets hebt of die je afwijst.
Bovenstaande redenering lijkt op te gaan voor de keuze die Arie de Snoo van de GKV heeft gemaakt betreffende de kerkelijke verklaring tegen homogeweld. Dat is een initiatief waarbij het COC is betrokken. Veel kerken hebben de verklaring getekend en er aandacht aan geschonken, maar de GKV meende er goed aan te doen om zich afzijdig te houden. “De GKV zeggen NEE tegen het wegzetten van mensen met een homofiele geaardheid, maar we willen niet samenwerken met homo-belangenorganisaties die discriminatie anders uitleggen dan wij.” Volgens De Snoo stelt het COC dat kerken mensen wegzetten en sociaal uitsluiten vanwege hun homoseksuele geaardheid.
Toen ik die laatste zin las dacht ik dat het COC de zaken scherper ziet dan De Snoo. Ik heb ooit een kerkelijk bestuurder gesproken over het thema homoseksualiteit. De man sprak vriendelijke woorden over de welkome plaats voor homo’s in onze gelederen. “Ze zijn ten volle onze naaste!” Dat was een mooie opsteker, maar ik was nog niet helemaal gerust op dit nieuwe inzicht. Op mijn vraag hoeveel homo’s de man dan al kende, bleef het vervolgens akelig stil. Het voorval tekent de spagaat waarin de vrijgemaakte kerken zitten. De homo’s zijn zó welkom in de kerken dat ze er niet meer zijn of zich wel gedeisd houden. De Snoo tuimelt met zijn principiële opstelling in dezelfde val; natuurlijk is het COC geen koorknaapje; maar met deze verklaring was niet veel mis en het was – naast een hart onder de riem van homo’s in de kerk – een handreiking naar het COC geweest voor een goed gesprek. Die kans laat De Snoo liever voorbijgaan. En hij komt er mee weg, want het COC….