Kwart miljoen subsidie voor ContrariO, CHJC en LKP

In het kader van de nota ‘Gewoon homo zijn’ hebben ContrariO, CHJC en LKP gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dankbaar kunnen we melden dat deze subsidieaanvraag is toegekend.

De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de volgende projecten:

1. Homo in de klas
Dit project heeft als doel bewustwording en identiteitsvorming van leerlingen in het gereformeerd en protestants-christelijk voortgezet onderwijs (van VMBO tot VWO). Concreet wordt hierbij gewerkt aan het verzorgen van lesmethoden en verdieping rond een speciaal op te zetten ‘online-omgeving’.

2. Homo in actie -Weerbaarheid en deskundigheidsbevordering

Dit projectonderdeel richt zich met name op het toerusten en weerbaarder maken van christelijke homo’s en lesbiënnes. De subsidie zal worden ingezet om trainingen te organiseren en om bestaande bezinningsdagen en coming-outweekenden te upgraden.

3. Homo in actie – Zichtbaarheid
Dit projectonderdeel richt zich met name op het present zijn in eigen kring en in de samenleving, digitaal, op papier, en niet te vergeten in levenden lijve. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan ondersteuning van vrijwilligers en materiaalontwikkeling voor voorlichting en aan de upgrade van diverse websites.

Bij het realiseren van deze projecten zullen we worden ondersteund door een nog aan te trekken ‘projectmedewerker sociale acceptatie’. Naar verwachting zal deze medewerker begin 2009 aan de slag kunnen gaan. De vacature voor deze projectmedewerker vind je hier.

Als ContrariO, CHJC en LKP zijn we blij en dankbaar dat we met de subsidie extra mogelijkheden krijgen worden om de sociale acceptatie van homosexualiteit in orthodox-christelijke kring te vergroten. Waar mogelijk trekken we als organisaties gezamelijk op; behoud van eigen identiteit is daarbij een voorwaarde.