Reactie ContrariO synodebesluit CGK

Een dag na de Open Dag van de vereniging is het tijd voor reflectie en bezinning. Voor leden, ouders, vrienden, kerkenraadsleden en andere belangstellende bleek het een hartverwarmende dag. Er was ruimte voor ontmoeting en bemoediging. Soms liepen de emoties hoog op. Een lid vertelde dat hij samen met zijn vriend al tien jaar lang van het avondmaal wordt afgehouden. Is dat de bedoeling? Ben je dan eigenlijk wel lid van de kerk? Een moeder vertelde gesterkt te worden en verder te kunnen door de verhalen van andere ouders. Een trouwe bezoeker vond het fijn om vrienden en bekenden te ontmoeten. Zo gaan blijdschap en verdriet op zo’n dag hand in hand.

Het synodebesluit van de CGK om homorelaties af te wijzen heeft er ingehakt bij veel leden en betrokkenen. In het Nederlands Dagblad van zaterdag 30 november is een reactie van ContrariO te lezen bij monde van voorzitter René Venema. Het algehele gevoel dat overheerst is dat de synode van de CGK homo’s in de kou laat staan. “De kerk zou open moeten staan en er moet voor iedereen plek zijn. Voor een aantal mensen sluit de kerk nu toch de deur,” aldus onze voorzitter.

Het studierapport van de CGK roept de vraag op of er wel met homo’s is gesproken. ContrariO wil bij dezen een oproep doen aan kerkenraads- / synodeleden van de CGK en andere kerkverbanden om het gesprek aan te gaan met de leden en het bestuur van ContrariO.

Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort heeft een reactie geschreven naar aanleiding van dit studierapport. Geïnteresseerden kunnen dit hier op zijn blog lezen.

De Open Dag werd afgesloten met onderstaand bemoedigend filmpje. We geven dit graag aan u mee. Opent het filmpje niet, klik dan op deze link.