Vervolgtraining ‘pastoraat en gesprekstechniek’

Op landelijke en regionale bijeenkomsten komen mensen met uiteenlopende verhalen. Bij de stand op een evenement of festival raak je ook met allerlei mensen in gesprek. Net als zoveel anderen hopen zij op een luisterend oor. Veel mensen die al wat langer bij de vreniging betrokken zijn hebben of nemen in zulke gevallen een leidende rol. Ze luisteren naar iemands verhaal, ze leiden een groepsgesprek, ze begeleiden iemand in zijn of haar proces. Maar hoe doe je dat? Je hebt er meestal niet voor geleerd. Het kan natuurlijk zijn dat je empathisch luisteren in je hebt. Toch kunnen velen hun winst doen met pastorale toerusting.

Op zaterdag 8 mei vond een eerste training ‘pastoraat en gesprekstechniek’ plaats, gegeven door dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de VU in Amsterdam. Na afloop bleek er behoefte te zijn aan een vervolgtraining. Die staat gepland op zaterdag 25 september a.s. en zal opnieuw gegeven worden door prof. Ganzevoort,. Hij is deskundige op het terrein van pastoraat en de thematiek van homoseksualiteit en christelijk geloof.

Tijdens deze vervolgtraining (die je overigens ook kunt volgen als je de vorige niet hebt meegemaakt), gaan we meer stilstaan bij levensverhalen. Hoe kun je mensen helpen hun levensverhaal te vertellen? Waar let je op bij het luisteren? Daarbij zullen we ook stilstaan bij de vraag hoe je om kunt gaan met vragen over de interpretatie van bepaalde Bijbelteksten en/of met normatieve overtuigingen van je gesprekspartner: Welke rol spelen je eigen morele overtuigingen? Welke rol spelen de morele overtuigingen van degene(n) met wie je spreekt?

Als je deel wilt nemen aan deze training, dan kun je je vóór 12 september opgeven bij de projectcoördinator van LCC Projecten Marco Derks via lccprojecten -at- hotmail.com.

Datum: zaterdag 25 september 2010
Tijd: 10.30-17.00 uur (incl. lunch)
Plaats: Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht