PIP’s blog: Wees niet bang!

Onlangs hoorde ik in een preek dat in de Bijbel zo’n 365 keer de frase wees niet bang voorkomt. Ik neem die aantallen met een korrel zout, maar waar het om gaat is dat die zin in Gods woord veel voorkomt. Hij staat vaak vlak na een zin waarin staat dat mensen zich rot schrokken. De ene keer door de verschijning van een blinkende engel, de andere keer door een verschijning van een doodgewaande Jezus. Telkens was er angst en schrik en telkens die woorden; wees niet bang. Niet als een geruststelling, want je mag best wel even schrikken van een engel naast je. De woorden zijn vaak een aanmoediging. Wees niet bang, ga door! Vertel het verder!

In die betekenis van bemoediging en opdracht kijk ik terug en vooruit op enkele jaren bestuurswerk voor onze vereniging. Ons werk brengt ons soms op plaatsen waar de vertrouwde veiligheid afwezig leek of slechts heel dunnetjes was. Als een vitrage waar je een muur wenste.

Dat kennen onze leden wel. Dat lijkt op het klaslokaal, waar je als voorlichter van ContrariO voor een groep staat. Het kan ook lijken op je eerste of tweede gespreksgroep in de regio, als je spreken wilt over jouw weg naar erkenning van jezelf. Ik heb de angst de afgelopen jaren ook wel eens ervaren bij gesprekken die we als bestuur hadden met politici, bestuurders of beleidsmakers. Telkens was daar dan dat wenkende perspectief: wees niet bang. Ga door!

De komende jaren zullen ContrariO geen rust brengen. Heaven forbid! Een breikrans streeft naar rust en regelmaat, maar een emancipatorische vereniging als ContrariO zal altijd op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen, en altijd aan de deur blijven kloppen van de kerkelijke en maatschappelijke instituties die het belang van het zichtbaar maken van diversiteit bagatelliseren of ontkennen. Ook intern zijn er genoeg uitdagingen: hoe geven we de contacten binnen LCC op meer terreinen vorm dan alleen in de lesbrief? En wat kunnen we betekenen voor transgenders?

Brrrr. Hoor ik u denken. Ja, dat mag, maar ik hoor ook direct daarna een heldere stem in mijn hoofd die zegt: wees niet bang. Ga door!