Voor ouders

"Als ouder moest ik ook uit de kast komen"

Het is vaak niet alleen je kind dat worstelt met de combinatie homoseksualiteit en geloof en/of kerk. Daarom is speciaal voor ouders praatgroep Caritas opgericht. Een plek om met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en informatie op te doen over homoseksualiteit. Hoe ga je met je  kind om als het hoge woord eruit is: “Pa, ma, ik ben homo.”?

Bij praatgroep Caritas krijg je de ruimte om in een veilige sfeer met elkaar van gedachten te wisselen. Teveel is de theologische discussie een hinderpaal geweest voor het echte gesprek. Het gaat bij Caritas vooral om de verbinding tussen ouders en hun homoseksuele kind in een moeilijke fase van het leven.

Uit gesprekken met ouders ontdekten we dat er behoefte is aan een plek waar ouders met elkaar kunnen praten over hun ervaringen. Er bestonden al gesprekskringen met een algemeen karakter, maar nog geen groep waarin ouders hun vragen en gevoelens over de verhouding tussen geloof en homoseksualiteit kwijt kunnen.

De enige voorwaarde die gesteld wordt, is respect voor elkaar en de visie die een ieder heeft met betrekking tot homoseksualiteit. De bereidheid om te luisteren naar elkaar is even belangrijk als de mogelijkheid om je verhaal te vertellen. We leggen elkaar onze mening niet op, maar we zoeken samen naar wegen die je kunt gaan met je homoseksuele kind. Voor de een zal dit een andere weg zijn dan de ander, maar voorop staat: de liefde voor je kind.

Schroom niet om te bellen of te mailen als je vragen hebt!
Je bent van harte welkom!

Er zijn op dit moment twee verschillende praatgroepen. De avonden worden bij voorkeur geleid door een lid van ContrariO samen met een ouder uit de regio. Er is een hechte verbondenheid tussen de ouders ontstaan en er is ruimte voor nieuwe ouders.

De praatgroepen komen vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties. De avonden starten om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) en duren tot 22.00 uur. Wil je weten wanneer er een praatgroep bij jou in de buurt is? Kijk dan via het menu op de pagina van een van de praatgroepen.

Acceptatie homo zijn in de kerk zorgt voor moeilijke momenten

Liesbeth Bron zet zich met Caritas in voor ouders van homo-kinderen in de kerk. Foto: Robbert Roos Zoetermeer – Kerst is een tijd van verdraagzaamheid en vrede. Daar is iedereen het over eens. Toch levert homo zijn in de kerk, zelfs in de 21e eeuw, nog altijd een ingewikkelde dynamiek op. Niet alleen voor de lesbienne, homo, transgender of biseksueel (LHBT’er) zelf, maar ook voor diens ouders.

Liesbeth Bron is moeder van een dochter met een vriendin en medevoorzitter van Caritas, onderdeel van ContrariO, een praatgroep voor ouders. Liesbeth: “Het is niet alleen het kind wat worstelt met de combinatie homo/kerk. Voor ouders biedt deze praatgroep ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.” Uit gesprekken met ouders ontdekte Liesbeth dat er behoefte bestaat aan een plek waar ouders met elkaar kunnen praten over hun ervaringen. Liesbeth: “Er bestonden al gesprekskringen, maar die hadden een meer algemeen karakter. Bij Caritas kunnen ouders hun vragen en gevoelens kwijt over geloof en homoseksualiteit. De enige voorwaarde die gesteld wordt is respect voor elkaars visie wat betreft homoseksualiteit.” Ondanks dat bij Caritas veel geluiden binnenkomen over vrienden, familie en gemeenteleden die om gezinnen heen gaan staan, zijn er ook geluiden over mensen die beschadigd raken door de meningen van anderen. Liesbeth: “Er gaan vriendschappen verloren als ouders weigeren een oordeel over hun kinderen uit te spreken. Of wanneer homoseksuele jongeren ‘zware gesprekken’ aan moeten gaan of uitgesloten worden bij kerkelijke activiteiten.” Op die manier lijkt het alsof het ‘LHBT-er zijn, zwaarder weegt dan alle andere thema’s. Het verdriet en de afwijzing die ouders en hun kinderen ervaren is enorm. Je zou zeggen: “Ga dan weg bij de kerk of laat je geloof varen.” Liesbeth: “Weggaan voelt alsof je geamputeerd wordt van datgene wat je zo lief is. Kerk-zijn is meer dan dat ene momentje op zondagmorgen. Contact met andere gelovigen, samen zingen en luisteren naar de overdenking. Daarom is het des te pijnlijker, en komt het extra hard binnen als mensen zonder nuance een oordeel vellen.” Omdat Liesbeth Bron weet waarover ze spreekt, zet ze zich met passie in voor Caritas en voor een bredere LHBT acceptatie. Liesbeth Bron: “Zo heb ik ook ‘Paarse Vrijdag’ onder de aandacht gebracht van het Alfrink College waar ik zes jaar lang deel uitmaakte van de parentgroup van het tweetalig V.W.O.” Een gepassioneerde vrouw die zich op veel verschillende gebieden inzet en staat voor haar gezin en haar geloof. Iemand die de ruwe kanten van het leven kent, maar zich steeds positief blijft focussen.

ContrariO is een christelijke vereniging voor homo’s en lesbiennes. Zij nemen geen stelling in met betrekking tot het wel of niet hebben van een homoseksuele relatie op grond van de Bijbel. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor gesprek en ontmoeting.

Bron: Streekblad Zoetermeer
Door: Robbert Roos

Ook ouders moeten uit de kast komen 
Dat was een rake opmerking van één van de ouders tijdens een praatgroepavond. Met deze opmerking gaf zij aan dat ook ouders een heel proces doormaken als hun kind vertelt dat het homoseksueel is. Naast een geloofscrisis die veel ouders in deze periode doormaken, worden ook zij geconfronteerd met de ruigheid van de realiteit: afwijzing van mensen, in de familie, in de wijk, maar ook: in de kerk. Er komen veel vragen op hen af: heb ik het niet goed gedaan, hoe moet ik in deze nieuwe situatie communiceren met mijn kind, wat moet ik zeggen of niet zeggen tegen de mensen om ons heen, familie, gemeenteleden enz? Juist die weerbaarheid naar buiten toe bleek één van de thema’s die ouders erg bezig hield.