“Krijg ik nog wel kleinkinderen, komt hij nou straks met een vriend thuis of zij met een vriendin, wat vindt God ervan, wat zullen de buren zeggen, heb ik gefaald in de opvoeding?”

Een ouder vertelt: “Het beeld dat je als ouders van je kind hebt kan zomaar in duigen vallen. Soms geloof je het zelfs niet en hoop je op een wonder. Later besef je pas dat je kind meer is dan homo alleen. Je kind is niet plotsklaps alleen maar homo, maar gewoon dezelfde Ruud, Lisa of Jan. Door de schok en de verwarring van het eerste moment reageer je als ouders soms zo heftig en ben je zo bezig met je zelf dat je niet in de gaten hebt dat je je kind kwijtraakt, als je niet met elkaar praat.”
Veel ouders hebben het gevoel dat ze moeten kiezen tussen God en hun kind. Ze zijn bang dat ze God tekort doen als ze aan de gevoelens van hun kind “toegeven”. Het kost veel tijd en energie om te ontdekken dat de werkelijkheid veel genuanceerder ligt dan op het eerste gezicht lijkt. Veel ouders geven ruiterlijk toe dat er andere redenen zijn die het voor hen moeilijk maakt dat hun kind homo is.

Sommige ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kind. Ze hebben er moeite mee dat hun homoseksuele dochter of zoon veel te verduren krijgt in de maatschappij of in de kerk. Ze willen hun kind tegen de buitenwereld beschermen. Het is goed om te ontdekken welke motieven nu werkelijk een rol spelen. Als het echt zo is, dat de homoseksualiteit van uw kind een groot probleem voor u is, schroom dan niet om daarover te praten.