Van het bestuur – Een nieuwe verbinding

Ken je dat? Plotseling zit je naast een vreemd iemand en in ‘no-time’ voel je verbinding. Soms door een gemeenschappelijk verleden of herkenbaarheid door hoe je nu in het leven staat, maar ook komt het voor dat er geen enkele reden is om van degene wie je ontmoet helemaal van het normale pad af te raken.

Vanavond zit ik voor mijn werk – been-aan-been – met Steven. Ik ken hem niet. We werken aan een live-uitzending en aan de krappe regietafel, met al die items die klaar moeten staan is er geen persoonlijk contact, maar we zaten wel in elkaars ‘intieme zone’. Steven is wel bijzonder; een man met uitstraling. En wat een bijzondere klik kun je dan voelen. Maar goed, het is werk. Alleen dat. Tja. Je komt weleens iemand tegen die indruk maakt.

Pardon… Wie is zij of hij dan wel? Confronterend is te erkennen dat je daar helemaal geen antwoord op hebt. Gevoel is in strijd met verstand. Iemand komt binnen en je weet niet hoe. Lastig is dan als die persoon hetero is. Gelukkig getrouwd met haar man of hij die uber-hetero is en waarvan je weet
dat je geen enkele kans maakt.

Voor sommigen is dat het einde; ik zoek niet langer en breng mijn dagen door in de situatie waarin ik nu zit: alleen. Het tergende is dat zoiets gaat wennen. Dat je zo verstrikt raakt in je eigen ‘ik’ dat daar niemand meer bij past. Naarmate je ouder wordt word je ook meer kritisch. Te kritisch misschien want wie past eigenlijk nog wél in je eigen wordende wereld?

Prediker zegt: wees blij in de dagen dat je jong bent. Voordat er jaren komen waarin je zegt: ik heb er eigenlijk niet zo’n zin meer in. De boel de boel laten? Is dat het? Of je nu twintig of vijftig bent: leef met de dag. Wees dankbaar wat je hebt en berust niet.

Durf. Durf ook nieuwe verbindingen aan te gaan. En als ze mislukken? Neem je verlies en ga fier weer verder. Niemand kwam bij de eerste ontmoeting de ware tegen. Pijn en verlies horen daarbij. Neem dat zoals het is. Huil uit, erken je tranen en hervat je! Bovendien bestaat de ware, de one-and-only
misschien wel niet. Niemand is perfect.

In de bestuursvergadering van 25 september heeft Gert-Jan van Leeuwen aangegeven de nieuwe voorzitter van ContrariO te willen zijn. Daar zijn we als bestuur blij mee. In de Algemene Leden Vergadering van volgend jaar moet dat – via de statuten – nog officieel worden, maar er is nu weer iemand (Gert-Jan!) die zich belangeloos in wil zetten als het gezicht van ContrariO naar buiten toe.

Met het huidige bestuur zal ContrariO veranderen. Wen daar maar aan. Van de ‘besloten’ ‘Gereformeerd Vrijgemaakte kerk-club’ (we waren al niet meer exclusief) zullen we onze horizon wijder maken. Iedereen is welkom die een lijntje heeft. Een lijntje naar het geloof. Iemand mailde ons dat hij op de site had gelezen dat alleen homo’s/Lesbo’s lid mogen worden die zich van ‘van harte christen’ noemen. Mag ik dan wel lid worden vroeg de twijfelaar zich af. Dat is niet meer te lezen nu; we hebben die – aanmatigende – zin weggehaald.

In de regio’s Noord, Oost. West en Midden ontmoeten we mensen die zoeken. Zoeken naar God en naar zichzelf: een ontdekkingstocht naar het bestaan als vrouw die op vrouwen valt en mannen die zich aangetrokken voelen tot mannen. Diep gelovig of de twijfelaar? De stoere meid wie ze is?
De gozer die vanwege zijn werk in reformatorische of evangelische kringen niet uit de kast kan komen? De ‘christen’ die denkt: ben ik dat nog wel en kan ik nog aanschuiven met al mijn twijfels? Ja, voor jullie zijn we er. Van harte welkom. Meer dan.

Namens het bestuur: Arjan Mitzer.

Van het bestuur – ‘Vakantie’ en ‘weg willen zijn’ zijn andere begrippen

In juli waren we met zeven ContrariO-vrienden op de fiets. We maakten een tocht van Praag naar Dresden. Veel gezien, nog meer gelachen en alle dagen een knetterende zon. Op de laatste dag na… toen stormde het boven Duitsland en Nederland. Onze treinreis kwam vroegtijdig ten einde in Osnabrück. Door omgevallen bomen was het niet mogelijk om per spoor verder te reizen.

Daar sta je dan met honderden anderen. Wat te doen? Rijen voor de informatiebalie en huilende kinderen alom; niet gek overigens. Na lang wachten werden er taxivouchers uitgedeeld zodat we toch nog thuis konden komen. Maar wat doe je met een voucher als er geen taxi’s zijn? Kwam er een, dan werd die belaagd door tientallen reizigers die allemaal graag naar huis wilden.

Huiverig keek ik naar die gezinnen… kinderen die niet konden slapen, naar het toilet moesten (waar?) en zichtbare vermoeidheid bij de ouders. Elders in Europa komen ook allerlei mensen aan, ze heten ‘vluchtelingen’ en reizen – voor veel geld – vaak per krakkemikkige boot. We weten allemaal hoe het ze vergaat; in tijdelijke – overvolle – opvangplekken wachten op dat wat komen gaat.

Wat is er nu eigenlijk heel belangrijk is het leven? Tijdens het gesprek met collega’s kwam het op koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Van buitenstaanders krijg je weleens de opmerking: “die royals hebben het toch maar goed voor elkaar!” Wat wij – als royaltywatchers – zien is een groot gebrek aan vrijheid. Nooit echt zorgeloos ergens rondlopen, maar altijd bekeken worden en immer beveiligers om je heen.

Vrijheid. Het is een groot goed. Weet je je door vrijheid omringd dan valt dat niet echt op, maar wat als het je aan vrijheid ontbreekt? Dan onderga je dat, dan zwijg je, dan kijk je de andere kant op; dat heet pijn. Op vakantie was het er gevoel van vrijheid, maar wanneer ik het Journaal zie dan zie ik dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Wij leven in een land dat Nederland heet. Waar vrijheid heerst. Waar wij mogen zijn die we zijn. Ook als homo’s en lesbo’s. Aan het begin van een nieuw seizoen dank ik dat dit kan in onze prachtige samenleving. Goed om er zo een moment bij stil te staan; ook in het nieuwe verenigingsseizoen waar we allerlei activiteiten organiseren zonder dat we dat hoeven aan te melden bij de overheden; zonder dat we om politiebegeleiding hoeven te vragen.

Vanzelfsprekend is dat niet; dat weten de generaties voor ons. Laten we zuinig zijn op wat we hebben en onze waarden fier verdedigen. Een mooi nieuw seizoen!

Namens het bestuur,
Arjan Mitzer

Van het bestuur – Loslaten…

Toen schrok ik wakker in een donker bos
Ik was verdwaald in ’t midden
Van mijn leven
Dat wat ik vasthield
Liet mij zomaar los

(Dante)

Loslaten…

Vorige maand was ik bij de maandelijkse Evangelisch Roze Vieringen in Amsterdam. Het thema was die zondag ‘loslaten’. Na afloop (meestal heel gezellig) werd er nog volop ‘nagepraat’:

je hebt net een relatie en die wordt onverwacht verbroken. Je hebt twintig jaar een relatie en zet er zelf een punt achter. Je hebt kinderen die je nooit meer ziet. Jouw relatie heeft niet de goedkeuring van je familie. Hoe nu verder?

Loslaten. Hoe doe je dat? Psychologen hebben er weblogs mee vol geschreven. Maar uiteindelijk ben je het altijd zelf die actie moet ondernemen. En dat is een pittige klus, vaak tegen je gevoel, dwars tegen wat je dierbaar is (of was) in.

Voor velen van ons zal het in de komende maanden tijd zijn om vakantie te vieren. Met het loslaten van ons werk hebben we doorgaans minder moeite en dat is maar goed ook. Even uitrusten om zo weer nieuwe krachten op te doen voor dat wat komt.

Het was een mooi verenigingsseizoen met volop activiteiten en met veel leden die zich hebben ingezet voor de vereniging. Ook het bestuur is bijna weer voltallig. ContrariO gaat nu even ‘plat’ om eind augustus weer fris te kunnen beginnen. Een goede zomer!

Namens het bestuur,
Arjan Mitzer

Van het bestuur – Dankzij de dingen

Hij is slank, is 1.90m lang en heeft een stoere uitstraling. Hij is mijn adonis en zijn naam is Richard. Ik ken hem nog niet zo lang en ben voor het eerst een kort weekend bij hem. Via zijn mooie groene ogen leer ik die prachtige stad in het Noorden kennen. Hij neemt me overal mee naartoe. ’s Avonds bijvoorbeeld naar gay-discotheek ‘De Golden Arm’. Hier kun je zijn wie je werkelijk bent. Het is druk in het pand. Harde muziek maakt een gesprek onmogelijk, maar dat hoeft ook niet. We verstaan – zonder te spreken – wat we willen zeggen tegen elkaar. Onder de discolampen die ons soms enkele seconden in het licht laten staan – buigen onze hoofden naar elkaar. Niet om iets te zeggen dus; we zijn ‘gewoon’ smoorverliefd.

De Golden Arm waar 20 jaar wordt gedanst, gedronken, gelachen en gehuild heeft de deuren eind 2013 moeten sluiten. Het pand aan de Hardewikerstraat is nu van de christelijke studentenvereniging ‘Navigators’. Op zaterdag 28 maart jongstleden is hier de landelijke dag van ‘ContrariO’. Regio Noord heeft het voor elkaar met de organisatie: het is een prachtige dag. De ALV verloopt vlot zoals we dat kennen onder het voorzitterschap van René. Het is zijn laatste ALV als bestuurslid en dat gaat ook op voor Wim. De mannen worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging.

Nelie en Arjan worden door aanwezige leden gekozen als nieuwe bestuursleden. Ondertussen zijn er drie leden die zich aan het oriënteren zijn op een bestuursfunctie: Frans, Dirk en Gert-Jan. We nemen afscheid van andere vrijwilligers: Carla (Caritas), Harm (RCP West), Pieter (RCP Midden) en Andries (Nieuwsbrief). We verwelkomen Johan (RCP Noord), Peter (RCP Midden), Arie (Nieuwsbrief) en de ‘Festivalcommissie’: Jessica, Kees, Nelie en Erik.

Nostalgie. Waar eens een pittige disco beat te horen was die het spreken onmogelijk maakte, is er nu volop gesprek. En de ‘liefde op het eerste gezicht’ heeft plaatsgemaakt voor de liefde op langere termijn. Om in het licht te staan zijn geen discolampen meer nodig. ‘Nos sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora’ : ‘Zoals wij zijn, zijn de tijden’, Augustinus. Mensen vertrekken en komen; heel wat namen worden genoemd die onze vereniging weer gestalte geven. Dank aan jullie allemaal!

Met bijzondere dank aan de Regio Contact Personen Noord voor de prima organisatie: Jelle, Jacco en Johan.

Op persoonlijke titel, Arjan Mitzer

‘God knows’

Een nieuw jaar ligt voor ons. Bij het ‘woeden der wereld’ zoals we dat de afgelopen tijd meemaken troffen ons de woorden van Minnie Haskings:

“And I said to the man who stood at the gate of the year: “Give me a light that I may tread safely into the unknown.”And he replied:“Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God. That shall be to you better than light and safer than a known way.” So I went forth, and finding the Hand of God, trod gladly into the night. And He led me towards the hills and the breaking of day in the lone East.”

Koning George VI verwerkte dit gedicht in zijn kersttoespraak van 1939. De schaduwen van het naderende onheil waren al zichtbaar.

Tussen de grote en kleine vragen in het leven was er “Hoe zit het nu met het bestuur?”. Rene Venema is per 1 januari gestopt als voorzitter. Intern nemen de huidige bestuursleden de functie van voorzitter waar. Het gezicht naar buiten – wat een voorzitter ook is – zal in de komende tijd invulling krijgen.

Na de landelijke dag in Noord – op 28 maart aanstaande – zal ook Wim van den Engel zijn bestuurstaken neerleggen. We nemen op die dag in Groningen afscheid van Rene en Wim. Voor degenen die de komende landelijke dag niet kunnen bijwonen: Rene en Wim hebben zich jaren belangeloos ingezet om onze vereniging draaiende te houden. We zijn ze daar zeer dankbaar voor.

Geert Jan Bieleman is een ander verhaal. Die blijft! Maar het kan niet dat hij in zijn eentje de ContrariO-kar trekt. Dat kan statutair ook niet. Bijzonder is dat Geert Jan al geruime tijd én penningmeester én secretaris is. Een haast onmogelijke combinatie gezien het vele werk dat daarbij komt kijken. Naast dank voor de werkzaamheden van Rene en Wim is hier wel een vet compliment voor Geert Jan op zijn plaats.

Het bestuur zocht aanvulling en die is er gekomen. Nelie van der Velde is zich aan het orienteren om het secretariaat over te nemen en ook Arjan Mitzer is bestuurslid geworden. Dan blijven er nog drie vacatures over. We zijn met verschillende leden in gesprek of zij willen toe treden in het bestuur. Meer daarover de komende maanden.

Ondertussen zijn er ook vacatures in de regio’s geweest. Oost heeft het voor elkaar. Daar vormen Theresia, Arnold en Karsten het team. West is ook blij want naast Ad zetten ook Harm en Leo zich in voor de verenging. In regio Noord hebben Jelle en Jacco versterking gekregen van Johan.
Blijft over regio Midden. Pieter is als RCP’er langer doorgegaan dan hij had aangegeven en daar waren we heel blij mee. Dank je wel Pieter! Met ingang van dit seizoen is er ook in Midden een vacature.

Vorig jaar – op de landelijke dag in Zwolle – vertelde Wouter Rozema ons over hoe te overleven als vereniging. Dat ánderen iets organiseren en jij toekijkt of je wel of niet deel zal nemen aan activiteiten komt uit een tijd die voorbij is. Als we een club willen blijven zoals die nu is – een levende vereniging met een kleine 300 leden – dan zijn er handen nodig. Die van jou bijvoorbeeld. Wat energie steken in een vereniging waar jij lid van bent kost wat, maar geeft je ook veel terug. Iets om over na te denken?

We wensen je in 2015 Gods zegen in je leven.

Een hartelijke groet van Geert Jan, Wim, Nelie en Arjan

Vier het jubileum met ons mee!

Ben jij het gesprek al aangegaan in jouw kerk? Of zit je op de reservebank te wachten tot je ingezet wordt?
Of sta je alleen in de kleedkamer te wachten totdat ze je ophalen?
Kom, sta op, laat een ieder horen dat je er bent! Jij als christen en homo mag gezien worden, mag geliefd zijn en jij mag ook open zijn over wie jij bent. Ga het gesprek aan met je ouderling of predikant en breek door het vaste stramien heen.

Op deze jubileumdag willen wij jou bemoedigen, je laten ervaren dat je niet alleen bent in dit proces, maar dat anderen jou zijn voor gegaan en ook op hetzelfde pad lopen. Maak kennis met onze leden, vraag en leer van hen.

Ouders kom! En leg contact met andere ouders van een homoseksuele zoon of lesbische dochter. Praat met elkaar en wissel gedachten en gevoelens uit. Want hoe moet je op Bijbelse gronden hier nu mee om gaan? Wat is goed?

We hebben onze workshops breed opgezet, voor een ieder wat wils.
Geniet van deze dag en maak er met ons een écht jubileum van!

Start van een nieuw seizoen

De zomervakantie zit erop. Het is tijd voor een nieuw ContrariO-seizoen. De eerste regio-activiteiten zijn alweer geweest. Gezellig om elkaar weer te ontmoeten. Wil je ook eens meedoen met een activiteit, kijk dan in de agenda.

De vereniging gaat een bijzonder jaar tegemoet. Op 29 november vieren we ons 25 jarig bestaan. Het belooft een bijzondere dag te worden. Zet deze datum alvast in je agenda! Misschien goed om te weten dat we deze dag, anders dan we gewend zijn, in Houten organiseren. Vrienden, kennissen, familie, kerkenraden, dominees, ouders, donateurs en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om dit jubileum met ons te vieren. Houd de site in de gaten, binnenkort meer nieuws hierover.

Zoals je weet stoppen Wim en René in januari met het bestuurswerk van ContrariO. Dit betekent dat vanaf januari alleen nog Arjan en Geert Jan in het bestuur zitten. Ben jij onze nieuwe man/vrouw in het midden? Volg het voorbeeld van Arjan en meld je zo snel mogelijk aan via dit formulier.

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk. Een grote klus is met meer mensen sneller geklaard.

Zo geldt dit ook voor grotere en kleinere klussen binnen de vereniging ContrariO; de vereniging waar jíj lid van bent.
Wat wordt jouw bijdrage?

Wij zoeken nog een invulling voor:

  • Bestuursfuncties (portefeuilles van voorzitter, secretaris, regio’s, Caritas, communicatie)
  • Regio Contact Personen (regio Midden 1, regio West 1)
  • Communicatie commissie (o.a. nieuwsbrief)
  • Festivalteam (EO-jongerendag, Opwekking)
  • Voorlichters Homo in de Klas (middelbare scholen)

Meld je aan! Mail naar bestuur -at- contrario.nl

Reactie ContrariO synodebesluit CGK

Een dag na de Open Dag van de vereniging is het tijd voor reflectie en bezinning. Voor leden, ouders, vrienden, kerkenraadsleden en andere belangstellende bleek het een hartverwarmende dag. Er was ruimte voor ontmoeting en bemoediging. Soms liepen de emoties hoog op. Een lid vertelde dat hij samen met zijn vriend al tien jaar lang van het avondmaal wordt afgehouden. Is dat de bedoeling? Ben je dan eigenlijk wel lid van de kerk? Een moeder vertelde gesterkt te worden en verder te kunnen door de verhalen van andere ouders. Een trouwe bezoeker vond het fijn om vrienden en bekenden te ontmoeten. Zo gaan blijdschap en verdriet op zo’n dag hand in hand.

Het synodebesluit van de CGK om homorelaties af te wijzen heeft er ingehakt bij veel leden en betrokkenen. In het Nederlands Dagblad van zaterdag 30 november is een reactie van ContrariO te lezen bij monde van voorzitter René Venema. Het algehele gevoel dat overheerst is dat de synode van de CGK homo’s in de kou laat staan. “De kerk zou open moeten staan en er moet voor iedereen plek zijn. Voor een aantal mensen sluit de kerk nu toch de deur,” aldus onze voorzitter.

Het studierapport van de CGK roept de vraag op of er wel met homo’s is gesproken. ContrariO wil bij dezen een oproep doen aan kerkenraads- / synodeleden van de CGK en andere kerkverbanden om het gesprek aan te gaan met de leden en het bestuur van ContrariO.

Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort heeft een reactie geschreven naar aanleiding van dit studierapport. Geïnteresseerden kunnen dit hier op zijn blog lezen.

De Open Dag werd afgesloten met onderstaand bemoedigend filmpje. We geven dit graag aan u mee. Opent het filmpje niet, klik dan op deze link.

PIP’s blog: Wees niet bang!

Onlangs hoorde ik in een preek dat in de Bijbel zo’n 365 keer de frase wees niet bang voorkomt. Ik neem die aantallen met een korrel zout, maar waar het om gaat is dat die zin in Gods woord veel voorkomt. Lees meer