Uitnodiging coming out weekend CHJC

ContrariO en CHJC werken al enkele jaren samen in de projectgroep LCC+, vooral bekend bij onze leden door de succesvolle lesbrief Homo in de Klas.

Het CHJC maakte ons attent op een van hun activiteiten; het coming out weekend.  ContrariO kent zo’n initiatief niet en wijst daarom belangstellenden graag op deze uitnodiging.

Lees meer

PIP’s blog: Een moedige stap van de ChristenUnie

Contrario is een vereniging die de emancipatie van homoseksuelen voorop stelt. Vanaf de oprichting houdt het bestuur zich bezig met de kerkelijke, maatschappelijke en politieke emancipatie van christen homoseksuelen. Op dat terrein vieren we soms een feestje.

In een tv-interview met de NRCV deed Arie Slob, de lijsttrekker van de CristenUnie, de uitspraak dat homoseksuelen welkom zijn in de ChristenUnie. Bij de vraag of iemand geschikt is voor een functie in de partij staat volgens hem voorop de vraag of een kandidaat de waarden en doelstellingen van de partij kan uitdragen. Daarbij ligt er geen drempel voor homo’s die samenleven.

Lees meer

PIP’s blog: buitenspel

Op 7 augustus jl. verscheen er in NRC Handelsblad een interview met Gert-Jan Segers.  Het verslag leverde veel commentaar op. Segers kreeg in het gesprek de vraag voorgelegd: ‘Mag een islamitische school leren dat homo’s naar de hel gaan?’ Zijn respons verleidde het NRC tot een tendentieuze tekst, waarin de uitspraak zelf niet werd weersproken.  Helaas heeft de persafdeling van de CU de tekst niet gezien voor publicatie of heeft zij de inhoud onjuist beoordeeld, want de ongelukkige uitspraak leidde tot commotie. Segers heeft die onrust in een persoonlijke blog proberen  te sussen door duidelijk te maken wat hij had gezegd,  maar het kwaad was toen al geschied.

  Lees meer

Nieuwe catechesemethode ‘IK wil jou!’

162-afbeeldingHet vrijgemaakt-gereformeerde Centrum Dienstverlening heeft een nieuwe catechesemethode voor jongeren vanaf 14 jaar ontwikkeld: ‘IK wil jou!’ over identiteit en seksualiteit. Ook over homoseksualiteit en daarvoor is samengewerkt met LCC.

IK wil jou!’ is een catechesemethode over identiteit en seksualiteit voor jongeren vanaf 14 jaar. In de kerk spreken over verkering, seks en relaties. Gebeurt dat (nog) niet in de kerk? Misschien heeft een dominee er een keer over gepreekt. Jongeren spreken erover met vrienden en vriendinnen. En met ouders? Soms is dat best lastig. Jongeren zoeken liever iemand die ze kunnen vertrouwen en die toch ook weer niet te dichtbij hen staat.

Lees meer

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd…

Geridderd in de Mozes en Aäronkerk amsterdam

Tijdens de jubileumreceptie van het LKP, de landelijke koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging in Nederland, is Gea Zijlstra geëerd met een koninklijke onderscheiding. Vanmiddag reikte wethouder Andrée van Es van Amsterdam tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Mozes en Aäronkerk de versierselen behorend bij de Ridderorde in de Orde van Oranje-Nassau uit. Zij heeft die onder andere gekregen vanwege haar werk voor het LKP.

Lees meer

Nieuwe subsidie voor LCC+

17 februari 2012

Persbericht LCC Plus Projecten

Christelijke homo-organisaties krijgen opnieuw subsidie  Lees meer

ContrariO over hulpverlening Different

Er is veel ophef ontstaan over de behandeling van christelijke homoseksuelen die wordt aangeboden en vergoed wordt door de christelijke hulpverlener Different. ContrariO heeft er begrip voor dat homoseksuele christenen de keuze maken voor een hulpverlener die de christelijke waarden deelt. Wij betreuren het echter als die hulpverlening gericht is op de ontkenning van homoseksualiteit of het onderdrukken van de homoseksuele gevoelens. Homoseksualiteit is geen ziekte. Het ontdekken van de homoseksualiteit is echter een proces dat voor veel verwarring kan zorgen. Dat geldt voor christenen vaak evenzeer als voor niet-christenen – kijk naar de verhalen in de afleveringen van KRO’s Uit de Kast.

In het proces van zelfacceptatie en –aanvaarding biedt ContrariO aan haar leden een veilige thuishaven om een gesprek over hun gevoelens en ervaringen te voeren. Daarnaast zetten wij in op het weerbaar maken van de christelijke  homoseksueel, zodat deze zelf de keuze kan maken hoe hij of zij hier verder mee wil.

woensdag 18 januari 2012, Bestuur Contrario

Kijk voor reacties van  leden van ContrariO op: trouw.nl (via facebook), eo.nl (zij spreken op persoonlijke titel)

 

PIP’s BLOG: Vooruit!

Een van de rijke ervaringen op een vakantie is het moment dat je merkt dat er ook in de bovenkamer een frisse wind is gaan waaien. Vaak beleef je dat moment op dag drie of vier van de reis. Je ligt aan een zwembad of mooi strand en bij het vooruitzicht op een laat souper op een zwoel dorpsplein, loopt het water in de mond. Je dagdroomt in een opgeruimd hoofd en opeens krijg je een geweldig idee. Ik koester die momenten. Niet omdat ik een gebrek aan ideeën heb, maar omdat ze het moment markeren dat de rust zich heeft genesteld in lijf en hoofd. Vanaf dat moment wordt kunnen nieuwe indrukken en plannen een plaats krijgen.

Een van die indrukken was de gaypridekerkdienst Lees meer

PIP’s BLOG: homo-in-de-klas phase two

Het project homo-in-de-klas komt voort uit onvrede bij leden van contrario over hun eigen middelbare schoolperiode. Het ontbreken van aandacht voor homoseksualiteit in de lessen en in de school werd gezien als een gemiste kans bij de zelfontplooiing van iedere leerling; een thema dat veel scholen in hun missie benoemen.

Na enkele conceptversies, locale initiatieven en gesprekken met schooldirecties gaf het subsidietraject van minister Plasterk het project het laatste beslissende duwtje in de rug. Met trots werd in 2010 het lespakket gepresenteerd.

De uitvoering van de voorlichting kwam in handen van leden van LCC, uiteindelijk vooral leden van Contrario. Hun optreden leidde op deze scholen tot een homo-vriendelijker klimaat. Op meerdere scholen kwamen leerlingen uit de kast. Een geweldig compliment voor de voorlichters en een opsteker voor het project.

In evaluaties op de lessenseries op de bezochte scholen kwam aan bod dat het mooi zou zijn als het project niet alleen leerlingen, maar ook medewerkers van de school zou verleiden tot een grotere openheid ten aanzien van (hun) homoseksualiteit. Daarmee zou het project een opfrisser en hoogtepunt worden in een constant aanwezige erkenning van diversiteit. Het zou een eerste aanzet kunnen zijn voor company pride in scholen.

Een stap in deze richting wordt nu gezet. Contrario heeft openlijk homoseksuele leerlingen die dit jaar hun diploma hebben behaald, gevraagd om volgend jaar terug te gaan naar hun school als voorlichter. Daarmee komen de verhalen en de context dichter op de leefwereld van de huidige leerlingen. Op dat verzoek is positief gereageerd. Hun bekendheid bij leerlingen én personeel zal het project voorzien van nieuwe brandstof; de voorlichters hoeven zich niet meer te legitimeren, hoeven geen generatiekloof meer te overbruggen en zijn welkome gasten in een bekende habitat. Een volgende drempel wordt daarmee verlaagd. Ik kijk nu al uit naar dat moment!

PIP’s BLOG: kerkelijke verklaring

Soms is het fijn dat je tegenstanders hebt. Je hebt niet altijd zin om je overal druk over te maken en dat geldt in versterkte mate voor oproepen of ideeën van mensen of groepen waarmee je niets hebt of die je afwijst.
Bovenstaande redenering lijkt op te gaan voor de keuze die Arie de Snoo van de GKV heeft gemaakt betreffende de kerkelijke verklaring tegen homogeweld. Dat is een initiatief waarbij het COC is betrokken. Veel kerken hebben de verklaring getekend en er aandacht aan geschonken, maar de GKV meende er goed aan te doen om zich afzijdig te houden. “De GKV zeggen NEE tegen Lees meer