ContrariO op het Xnoizz Flevo Festival 2010

Van donderdag 19 t/m zondag 22 augustus 2010 vindt in Bussloo bij Apeldoorn het jaarlijkse Xnoizz Flevo Festival plaats: een christelijk jongerenfestival met een breed aanbod van muziek, workshops, theater, cabaret, lezingen en nog veel meer.

ContrariO zal vanuit het samenwerkingsverband met het CHJC en LKP ook aanwezig zijn. Zo organiseren we op zaterdag een ‘ontbijt met homo’s.’ Aan de ontbijttafel gaan we op speelse wijze het gesprek aan met de gasten. Maar ook kun je een douchehokje binnenstappen en een tolerantietest uitvoeren; de uitslag zal na afloop besproken worden en kan tot verrassende resultaten leiden.

Kortom: we willen op een ontspannen wijze met de jongeren in gesprek gaan. We hopen homoseksualiteit bespreekbaar te maken en vooroordelen weg te nemen.

Via www.flevofestival.nl kun je het volledige programma bekijken en tickets bestellen. We zouden het leuk vinden om je daar tegen te komen!

Vervolgtraining ‘pastoraat en gesprekstechniek’

Op landelijke en regionale bijeenkomsten komen mensen met uiteenlopende verhalen. Bij de stand op een evenement of festival raak je ook met allerlei mensen in gesprek. Net als zoveel anderen hopen zij op een luisterend oor. Veel mensen die al wat langer bij de vreniging betrokken zijn hebben of nemen in zulke gevallen een leidende rol. Ze luisteren naar iemands verhaal, ze leiden een groepsgesprek, ze begeleiden iemand in zijn of haar proces. Maar hoe doe je dat? Je hebt er meestal niet voor geleerd. Het kan natuurlijk zijn dat je empathisch luisteren in je hebt. Toch kunnen velen hun winst doen Lees meer

Gezocht: voorlichters gereformeerde en protestants-christelijke scholen

We blijven op zoek naar christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen die in het kader van lessen over homoseksualiteit op gereformeerde of protestants-christelijke middelbare scholen hun persoonlijke verhaal zouden willen vertellen voor derde klassen.

Vanuit het project ‘Homo in de klas’ is een gelijknamige lesbrief ontwikkeld. Deze wordt inmiddels op de vier scholen voor gereformeerd voortgezet onderwijs en op een protestants-christelijke school gebruikt. Er wordt gewerkt aan uitbreiding naar nog meer protestants-christelijke scholen. Lees meer

Training pastoraat en gesprekstechniek

Datum: zaterdag 8 mei
Tijd: 12.00-17.00 (incl. lunch)
Plaats: Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht.
Trainer: prof. dr. Ruard Ganzevoort

Op landelijke en regionale bijeenkomsten van onze organisaties komen mensen met uiteenlopende verhalen. Op de coming-out weekenden van CHJC komen mensen af die in een proces van coming out zitten. Bij de stand op een evenement of festival komen allerlei mensen voor een praatje. Net als zoveel anderen hopen zij op een luisterend oor.

Veel mensen die al wat langer bij de organisatie zitten, hebben of nemen in zulke gevallen een leidende rol. Ze luisteren naar iemands verhaal, ze leiden een groepsgesprek, ze begeleiden iemand een stukje in zijn of haar proces. Maar hoe doe je dat? Lees meer

GRIP en ContrariO doen oproep aan scholen en kerken

homophobia_120_90Het Gereformeerd Identiteitsplatform (GRIP) van de vier gereformeerde scholengemeenschappen en ContrariO (gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes) doen gezamenlijk een oproep aan de scholen om op vrijdag 15 mei aandacht te besteden aan de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes. Parallel daaraan hebben ze predikanten van de GKV, de CGK en de NGK gevraagd om op zondag 17 mei bij deze thematiek stil te staan.

Lees meer

Christelijke homo’s op Xnoizz Flevo Festival

poster-xnoizz-20093Op het Xnoizz Flevo Festival van 20-23 augustus zal een gespreksprogramma aangeboden waarin verschillende christelijke homoseksuele jongeren aan het woord komen. De nadruk zal liggen op het (levens)verhaal van de ‘talkshow-gasten’ met eventueel ruimte voor vragen vanuit de zaal (dus geen debat).

Lees meer

Kwart miljoen subsidie voor ContrariO, CHJC en LKP

In het kader van de nota ‘Gewoon homo zijn’ hebben ContrariO, CHJC en LKP gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dankbaar kunnen we melden dat deze subsidieaanvraag is toegekend.

De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de volgende projecten:

1. Homo in de klas
Dit project heeft als doel bewustwording en identiteitsvorming van leerlingen in het gereformeerd en protestants-christelijk voortgezet onderwijs (van VMBO tot VWO). Concreet wordt hierbij gewerkt aan het verzorgen van lesmethoden en verdieping rond een speciaal op te zetten ‘online-omgeving’.

2. Homo in actie -Weerbaarheid en deskundigheidsbevordering

Dit projectonderdeel richt zich met name op het toerusten en weerbaarder maken van christelijke homo’s en lesbiënnes. De subsidie zal worden ingezet om trainingen te organiseren en om bestaande bezinningsdagen en coming-outweekenden te upgraden.

3. Homo in actie – Zichtbaarheid
Dit projectonderdeel richt zich met name op het present zijn in eigen kring en in de samenleving, digitaal, op papier, en niet te vergeten in levenden lijve. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan ondersteuning van vrijwilligers en materiaalontwikkeling voor voorlichting en aan de upgrade van diverse websites.

Bij het realiseren van deze projecten zullen we worden ondersteund door een nog aan te trekken ‘projectmedewerker sociale acceptatie’. Naar verwachting zal deze medewerker begin 2009 aan de slag kunnen gaan. De vacature voor deze projectmedewerker vind je hier.

Als ContrariO, CHJC en LKP zijn we blij en dankbaar dat we met de subsidie extra mogelijkheden krijgen worden om de sociale acceptatie van homosexualiteit in orthodox-christelijke kring te vergroten. Waar mogelijk trekken we als organisaties gezamelijk op; behoud van eigen identiteit is daarbij een voorwaarde.

ContrariO tevreden met CU-rapport Representatie

De Commissie representatie van de ChristenUnie heeft advies uitgebracht en het bestuur van de ChristenUnie volgt het advies. De Commissie adviseert om geen lijst met gedragingen op te nemen in de gedragscode en dus ook geen uitspraak in de gedragscode te doen over homoseksualiteit.

Onderscheid tussen homo oriëntatie en homo relatie.
In de politieke traditie van de ChristenUnie is altijd een onderscheid gemaakt tussen de homoseksuele oriëntatie en de homoseksuele relatie. Aan de hand daarvan werd gesteld dat een afwijzing van de relatie géén morele diskwalificatie van de oriëntatie betekent. Zij geloven dat dit een zinvol onderscheid is, waarvoor zij zich dwars tegen de cultuur van deze tijd in sterk willen blijven maken. Toch zien zij – met veel christenhomo’s- ook de beperkingen van dit onderscheid, zeker wanneer dit vertaald wordt als een onderscheid tussen ‘zijn’ en ‘doen’. Mensen die homoseksueel georiënteerd zijn, ervaren die oriëntatie tot in de vezels van hun bestaan en doen dus ook homoseksueel.
Anders gezegd: bij een homoseksuele oriëntatie horen gevoelens van vriendschap en genegenheid voor een seksegenoot. Daarover spreekt de Bijbel nergens een morele veroordeling uit en dat past de ChristenUnie dus evenmin. Datzelfde geldt tot op zekere hoogte voor het uiting geven aan deze gevoelens.
Maar dat roept de vraag op, hoever dit strekt? Hoe mag een homo invulling geven aan zijn of haar genegenheid voor een seksegenoot?
Wanneer gaat vriendschap over in intimiteit en wanneer gaat intimiteit over in seksualiteit? Dit zijn stuk voor stuk vragen die zozeer in de intieme levenssfeer liggen dat de ChristenUnie ze niet kan en niet moet willen beantwoorden zegt de Commissie Representatie. en deze vragen dienen zich onvermijdelijk aan, wanneer de ChristenUnie ten aanzien van homoseksueel levende leden uitsluitende bepalingen zou opnemen in partijdocumenten. Daarmee komen zij in een onoplosbare casuïstiek terecht waarin de ChristenUnie zich als partij niet moeten wagen luidt het advies.

De Commissie adviseert geen lijst met ongewenste gedragingen en heeft daarvoor 5 redenen:

Lees meer

ContrariO zal lid gedragscodecommissie ChristenUnie leveren

De ChristenUnie heeft zaterdag 17 november jl. op haar partijcongres toegezegd datCU logo ContrariO vertegenwoordigt zal worden in de gedragscodecommissie die zich moet buigen over de leeftstijl van ChristenUnie-vertegenwoordigers. ContrariO is de werkgroep voor homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken, die haar leden vooral betrekt uit dezelfde kerkgenootschappen als ook de ChristenUnie tot haar achterban rekent. Eerder al hadden Arie Slob (fractievoorzitter CU) en Erik Bolks (voorzitter ContrariO) contact hierover. Aanleiding waren de uitlatingen van Yvette Lont in de media omtrent de gewenstheid van homo’s binnen de partij en de daaruit voortvloeiende commotie. Lees meer