Persbericht LCC Plus: Christelijke LHBT-organisaties teleurgesteld over besluit Nederlands Gereformeerde Kerken homo’s en lesbiennes niet toe te laten tot kerkelijke ambten

Teleurstellend besluit Nederlands Gereformeerde Kerken

In 2013 besloot de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken tot het aanstellen van een commissie die onderzoek moest gaan doen naar de openstelling van de kerkelijke ambten voor homo’s en lesbiennes. De commissie leverde in 2015 een gedegen rapport af van ruim tweehonderd pagina’s, de afsluiting van een uitgebreide zoektocht naar een Bijbels perspectief op de kwestie. Een meerderheidsstandpunt in het rapport ondersteunde de openstelling van de ambten. Desondanks is door de Landelijke Vergadering op zaterdag 16 januari jl. besloten dit niet te doen. De christelijke LHBT-organisaties, verenigd in de zogenaamde LCC Plus Alliantie, vinden dit besluit teleurstellend. Zij constateren met spijt dat de Nederlands Gereformeerde Kerken een kans hebben laten passeren homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen als volwaardige medechristenen te erkennen.

Spagaat voor homo’s en lesbiennes blijft in stand

De LCC Plus organisaties zijn de commissie erkentelijk voor de zorgvuldige wijze waarop deze haar werk heeft verricht en is dankbaar voor de mogelijkheid gesprekken te hebben kunnen voeren met de commissieleden. De LCC Plus organisaties prijzen de commissie voor deze inzet, maar betreuren het dat de inbreng van homo’s en lesbiennes zelf, een belangrijk onderdeel in het rapport, niet zwaarder heeft gewogen in de uiteindelijke besluitvorming. De spagaat waarin veel LHBT’ers zich binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken bevinden, blijft zo in stand.

 Gevoel van onveiligheid in NGK-gemeentes nog niet geweken

De Landelijke Vergadering heeft besloten niet te berusten in een mogelijk onveilige situatie voor homo’s en lesbiennes in de plaatselijke gemeente. De LCC Plus organisaties zijn positief over deze intentie. Zij roepen de Landelijke Vergadering daarom dringend op het gesprek met haar LHBT-leden voort te zetten en te blijven streven naar een situatie waarin LHBT’ers werkelijk onderdeel zijn van de kerk en ten volle kunnen bijdragen aan Gods koninkrijk. Zo kan het gevoel van onveiligheid onder velen wijken.

Oproep besluit te heroverwegen

De LCC Plus organisaties roepen de Landelijke Vergadering op haar besluit te heroverwegen. Leden van genoemde organisaties zijn meer dan bereid opnieuw het gesprek aan te gaan over de positie en participatie van LHBT-leden in de gemeentes van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Door gelijkwaardige participatie kan de kerk lichaam van Christus zijn, met respect voor alle onderdelen daarvan in hun unieke en onvervangbare eigenheid.

Nederlands Gereformeerde Kerken

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn in 1967 ontstaan uit een scheuring van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dit kerkgenootschap telt ongeveer 33.000 leden, verdeeld over ongeveer negentig plaatselijke gemeentes. Nog in 2004 besloot de Landelijke Vergadering van deze kerken de vrouw toe te laten tot het ambt van predikant.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus organisaties voeren drie projecten uit voor de sociale acceptatie van christelijke LHBT’ers. Een van deze projecten wil de sociale acceptatie in gereformeerde, reformatorische en evangelische kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Meer info is te vinden op:www.lccprojecten.nl.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

(Bron: Persbericht LCC Plus Projecten d.d. 22 januari 2016)

Persbericht LCC Plus: Oproep aan Hersteld Hervormde Kerk om af te zien van tucht tegen ds. Dustin Burggraaf

 

LCC Plus logo's horizontaal


Op woensdag 30 april jl. publiceerde het Reformatorisch Dagblad een artikel van de hersteld-hervormde dominee Dustin Burggraaf (1980). Na een bezoek aan concentratiekamp Dachau besloot hij tot zijn oproep het taboe op homoseksualiteit in reformatorische kring te doorbreken. Burggraaf worstelde zelf jarenlang met zijn homoseksuele oriëntatie. De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op tucht jegens Burggraaf achterwege te laten en pastorale betrokkenheid te tonen.

Nu geen tucht, maar pastorale zorg
De LCC Plus organisaties betreuren de reactie van de hersteld-hervormde ouderling Van der Hoeven die in een brief aan het moderamen (bestuur) van de Hersteld Hervormde Kerk vraagt om Burggraaf per direct uit zijn ambt te ontheffen. Eveneens betreuren zij de reactie van dr. Jan Hoek (voormalig bestuurslid Stichting RefoAnders), die stelt dat Burggraaf geen voortrekkersrol kan vervullen als hij het aangaan van een homoseksuele relatie niet afkeurt. De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op nu geen principiële posities te gaan betrekken noch tuchtmaatregelen te nemen, maar vooral oog te hebben voor de pastorale nood die spreekt uit het artikel van dominee Burggraaf en die representatief is voor wat velen in reformatorische kring doormaken. René Venema (voorzitter ContrariO): “Wij hopen dat er een tijd komt dat mensen uit reformatorische kring in hun eigen kerken veiligheid ervaren om hun homoseksualiteit een plek te geven. De reformatorische kerken moeten nu actief gaan werken aan een veilige omgeving voor hun homoseksuele en lesbische gemeenteleden.”

Reformatorische kerken in beweging
Homoseksualiteit is al langere tijd onderwerp van gesprek in reformatorische kring. De scriba

Lees meer

Persbericht LCC Plus: Veel belangstelling Feestdag christelijke roze vrouwen

Ruim honderd vrouwen zullen op 9 november aanstaande in Amersfoort de “Feestdag over geloof voor roze vrouwen” bijwonen. LCC Plus, de christelijke LHBT-alliantie die de themadag organiseert, is verwonderd over de grote belangstelling. De animo duidt volgens LCC Plus op een grote behoefte aan ontmoeting onder christelijke lesbische, biseksuele en transgendervrouwen -en dat deze groep groter is dan vaak wordt gedacht.

Dubbele emancipatie
LCC Plus organiseert de dag nadat uit een eigen inventarisatie bleek dat lesbische en biseksuele vrouwen in veel kerken met een dubbele emancipatiestrijd te maken krijgen: als seksuele minderheid en als vrouw. De kerkverlating onder lesbische vrouwen Lees meer

Persbericht: ‘Anti-homowetgeving’ Rusland tendentieus en gevaarlijk

Spandoek demonstratie

Poetin moet ophouden LHBT’ers moedwillig te marginaliseren en isoleren

Op maandag 8 april a.s. zullen duizenden mensen protesteren tegen de voorgenomen ‘anti-homowetgeving’ in Rusland. De komst van president Vladimir Poetin naar Amsterdam die dag is daarvoor de directe aanleiding. Vijf christelijke LHBT-organisaties (LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales.nl) zullen tijdens dit protest ook ‘acte de présence’ geven. Contacten met zusterorganisaties in Centraal- en Oost-Europa maken duidelijk dat de voorgenomen wetgeving LHBT’ers in Rusland verder marginaliseert en isoleert. Dit effect op de levens van individuele mensen is uiterst zorgwekkend en onacceptabel.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Persbericht: Handreiking hulpverlening aan christelijke LHBT’ers

gelovenonderderegenboogHandreiking hulpverlening aan christelijke LHBT’ers
Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) met een christelijke achtergrond komen vaak in aanraking met afwijzende visies op homoseksualiteit en transgenderisme. Het horen van deze visies, gebrek aan steun en eigen vragen rondom LHBT-zijn, maakt dat het voor LHBT’ers geen onlogische stap is om hulp te zoeken bij een professionele hulpverlener. Voor hulpverleners is het echter niet altijd makkelijk om de hulpvraag te relateren aan de religieuze achtergrond van cliënten: het kerkelijk landschap in Nederland is erg divers en ook binnen kerkelijke gemeenschappen verschillen de visies op homoseksualiteit en transgenderisme.

Lees meer

Persbericht LCC Plus: uitlatingen RD beschamend en onvolledig

PB LCC Plus – uitspraken adjunct-hoofdredacteur RD (def)

Liefdevolle en barmhartige houding ver te zoeken

De christelijke LHBT-/homo-organisaties LKP, ContrariO, CHJC, Mirre en HolyFemales.nl (verenigd in de zogenaamde LCC Plus organisaties) schamen zich diep voor de uitspraken die adjunct-hoofdredacteur dhr. J.M. de Bruijn van het Reformatorisch Dagblad op 8 oktober jl. deed over het tv-programma ‘Boer zoekt vrouw’ en de noodzakelijkheid al dan niet van wetgeving voor de gelijke behandeling van LHBT’ers in Moldavië. De LCC Plus organisaties erkennen het recht op vrije meningsuiting voor iedereen, maar zijn van mening dat de uitspraken van genoemde medewerker beschamend en onvolledig zijn. Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP: “Als christelijke organisaties vragen wij ons af met name waar de liefde en de barmhartigheid van deze RD-medewerker te vinden is voor mensen in de knel en waarom hij zich zo slecht heeft laten voorlichten over de werkelijke situatie van LHBT’ers in landen als Moldavië.”

Lees meer

Sleutelrol christelijke homo-organisaties

Persbericht LCC Projecten

LKP, CHJC en ContrariO presenteren resultaten projecten 2008-2011

De christelijke homo-organisaties LKP, CHJC en ContrariO (LCC) presenteren aanstaande zaterdag de resultaten van de projecten die zij afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Zij maakten homoseksualiteit bespreekbaar op christelijke scholen, binnen kerken en op diverse festivals. De presentatie vindt plaats in Utrecht en wordt gepresenteerd door EO-presentator Ed Anker.

Lees meer

Persbericht: Homo-voorlichting op christelijke scholen

Persbericht LKP, CHJC en ContrariO 18 november 2011

Scholen moeten in Nederland voortaan verplicht aandacht besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt stemde afgelopen woensdag in met de wens van de meerderheid in de Tweede Kamer. De christelijke homo-organisaties LKP, CHJC en ContrariO vinden het van belang dat scholen weten dat zij zelf kunnen uitmaken van welk materiaal of methode zij gebruik willen maken.

Homo in de klas
Nu scholen verplicht aandacht moeten besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit, brengen de christelijke homo-organisaties hun lesmethode ‘Homo in de klas’ (http://www.homoindeklas.nl/) opnieuw onder de aandacht van christelijke scholen. De lesmethode maakt homoseksualiteit bespreekbaar op een manier Lees meer

Persbericht: Schorsing leerkracht met homoseksuele relatie kans voor zorgvuldig debat

Afgelopen zomer is de 44-jarige Duran Renkema, groepsleerkracht aan de Gereformeerde basisschool Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest, geschorst nadat bekend was geworden dat hij een homoseksuele relatie heeft. De leerkracht, die sinds 2005 werkzaam is voor de scholenvereniging GPO-WN, waaraan de basisschool verbonden is, en zich ‘overtuigd christen’ noemt, geeft aan “altijd met veel plezier op de school te hebben gewerkt”. Er dreigt nu abrupt een einde te komen aan wat ooit een prettige arbeidsrelatie was. Inmiddels is er een juridisch proces in gang gezet. “Het is helaas niet tot een constructieve dialoog gekomen”, liet Renkema in een recent gesprek met ContrariO, gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes, weten. “Dat terwijl ik juist zo graag vanuit de ontmoeting mijn geloof en leefwijze richting mijn directie wilde toelichten”, aldus Renkema. “Daar is mij echter de kans niet toe gegeven.”

De schorsing die mogelijk uitloopt op ontslag van de leerkracht, is niet het eerste voorbeeld van een christen die zijn functie in het christelijk onderwijs vanwege een homoseksuele relatie heeft moeten neerleggen. In 2009 werd een leerkracht aan een basisschool in Emst op non-actief gesteld door het schoolbestuur. René Venema, voorzitter van ContrariO, stelt ‘geschokt’ te zijn door Lees meer

Persbericht: ContrariO en Caritas: ,,Samen bijdragen in gesprek over geloof en homoseksualiteit”

De praatgroep Caritas biedt sinds vier jaar een platform voor gelovige ouders van een homoseksueel kind. Sinds deze maand zijn ContrariO, gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiënnes, en Caritas een officiële samenwerking aangegaan. Caritas is daarmee een zelfstandig label van ContrariO geworden. (…)

Klik hier om het volledige persbericht te lezen.
Meer informatie over Caritas is te vinden via deze link en op de site: http://www.praatgroepcaritas.nl.