Christen en homo zijn: een feest?!

Durft niemand hier antwoord op te geven?
Kan ik me voorstellen. Hangt immers onder andere af van hoe je omgeving en hoe jouw kerkelijke gemeente reageert en met je omgaat. En, ik weet niet of ik voor iedereen de juiste woorden gebruik: gebrokenheid speelt een rol. Bij de een meer dan bij de ander.
Maar in dit alles, zou Paulus zeggen, zijn we meer dan overwinnaars door Jezus Christus. Feest voor homo’s en hetero’s die ontdekt hebben wat genade is. Hoe de Vader je liefheeft. Hoe niets ons meer kan scheiden van Gods liefde. Ook niet wie ons veroordeelt! Voor mij is het leven niet altijd een feest. Om verschillende redenen. Maar ik weet mij geliefd. En dat gun ik iedereen.

Ds. Jaap Ophoff
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Noord

 

Bob Angelo Penning voor oud-voorzitter LKP

wielieOp 15 maart 2014 heeft de voorzitter van COC Nederland, Tanja Ineke, aan Wielie Elhorst de Bob Angelo Penning uitgereikt tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het LKP. Wielie Elhorst heeft deze Bob Angelo Penning ontvangen vanwege zijn grote inzet en de vele resultaten die hij in zijn 10 jarig lidmaatschap van het bestuur van het LKP, waarvan ruim 8 jaar als voorzitter, heeft bereikt voor de Christelijke LHBT beweging.

Heleen de Boer, vice voorzitter van het LKP: “Wielie ontvangt deze penning zeer terecht en Lees meer

Studiedag Gereformeerde Bond en HGJB over ‘Visie op en omgaan met homoseksualiteit’

De Gereformeerde Bond organiseert samen met de HGJB op woensdag 19 februari een studiedag over ‘Visie op en omgaan met homoseksualiteit’. Aanleiding hiervoor is de recente verschijning van twee publicaties: ‘Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit – een poging tot verheldering‘ door dr. A.A.A. Prosman, en ‘Oké, ik ben dus homo – over homoseksualiteit en het volgen van Jezus‘ door Herman van Wijngaarden (staflid HGJB).

’s Middags wordt – met name voor theologen – ingezoomd op de Lees meer

LKP-voorzitter Wielie Elhorst stopt per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 legt drs. Wielie Elhorst zijn functie neer als voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

Tienjarig bestuurslidmaatschap
Wielie Elhorst werd in 2003 lid van het LKP-bestuur en een aantal jaren later voorzitter. Het voorzitterschap is een vrijwilligersfunctie. In zijn professionele leven is Elhorst senior medewerker van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (specialisme catechese), predikant in algemene dienst voor het landelijk jeugdwerk van dezelfde kerk en promovendus catechetiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. De tijd die nodig is om de promotiestudie tot een goed einde te brengen, heeft Elhorst doen beslissen zijn functie neer te leggen. Elhorst: “Ik neem met spijt afscheid van het LKP-werk. Ik heb met veel plezier leiding gegeven aan de organisatie en zie dat alle inzet van de afgelopen jaren zijn vruchten aan het afwerpen is. Dit werk wordt zonder twijfel goed voorgezet door het altijd betrokken en actieve LKP-bestuur.”

Blijvende betrokkenheid
Aan de inzet van het werk voor christelijke LHBT’ers komt bij het vertrek van de voorzitter uit het LKP-bestuur geen einde. Elhorst blijft betrokken bij de organisatie van de Gay Pride Kerkdienst en de Pink Christmas Kerkdienst in Amsterdam, de landelijke themadag ‘Transgenders en geloof’ op 15 maart a.s. en een wake op IDAHO, International Day Against Homophobia en Transphobia, in Amsterdam op 17 mei a.s. Daarnaast blijft hij als agendalid van het LKP-bestuur lid van de Working Group van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen die de uitvoering van het door het ministerie van OCW ondersteunde project ‘Breathing the Spirit’ begeleidt.

Afscheid op 15 maart 2014
Elhorst neemt officieel afscheid tijdens een feestelijke receptie na de themadag ‘Transgenders en geloof’ op zaterdag 15 maart a.s.

Nieuwe voorzitter
Belangstellenden voor de functie van voorzitter kunnen een vacaturetekst opvragen bij de secretaris van het LKP, dhr. Frits Brommet, e-mail: secretaris@lkp-web.nl. Het LKP is een koepelorganisatie van ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties. Het LKP streeft volledige gelijkwaardigheid van LHBT’ers na in kerk en samenleving.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender

Homorelatie afgewezen door synode CGK

Zuiderkerk AssenHomoseksuele relaties zijn door de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) afgewezen. De synode omschrijft een homoseksuele relatie als niet Bijbels en dus als zonde. Het besluit komt 10 jaar nadat er een vraag kwam naar de homoseksuele relatie van gemeenteleden in de regio Zwolle. In het rapport is te lezen dat met gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid behoedzaam en met bewogenheid moet worden omgegaan, zonder afbreuk te doen aan de duidelijkheid van het Bijbelse verbod. Wat dit betekent voor de huidige gemeenteleden met een homoseksuele relatie binnen deze kerken is onduidelijk.

De samenvatting van het studierapport is hier te downloaden. (bron: cgk.nl)
Het volledige studierapport vindt u hier. (bron: cgk.nl)

Artikelen over dit onderwerp in overige media:
Nederlands Dagblad: “CGK wijzen homorelatie af”
Reformatorisch Dagblad: “CGK doen uitspraak over homoseksualiteit”
CIP.nl: “CGK wijzen homorelatie af”

Samenwonende homo’s welkom bij CU

CU-lijststrekker Slob: “Samenwonende homo’s zijn welkom in alle functies in de partij”. Het homo-huwelijk is volgens hem een stap te ver. Dit zegt Slob vanavond in een gesprek in het NCRV-programma Altijd Wat. Kijk artikel GK hier. Voor NCRV hier.

’s Werelds grootste homotherapeut stopt met ‘genezingen’

Het Amerikaanse Exodus International stopt met het aanbieden van diens genezingstherapie. De aanpak, die als doel had homoseksuelen te ‘genezen’ van hun zondige geaardheid, is volgens de orthodox-christelijke organisatie niet langer geloofwaardig. Lees verder op Trouw.nl

 

Scholen aan de slag met (ContrariO) voorlichting over seksuele diversiteit

140 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen de komende twee jaar met steun van OCW op experimentele basis aan de slag met voorlichting over seksuele diversiteit. De geselecteerde scholen gaan zich inzetten om een veilig en tolerant schoolklimaat te creëren, ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren. Scholen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om aan deze pilot deel te nemen.

Tolerante school

De verwachting is dat de meeste scholen vanaf schooljaar 2012-2013 aandacht zullen besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Scholen hebben aangegeven behoefte te hebben concrete handvatten om hier invulling aan te geven. Minister Van Bijsterveldt heeft daarom in overleg met de sectororganisaties besloten scholen de mogelijkheid te geven om in te tekenen op de pilot. Doel is om aan de slag te gaan met een aantal methoden van bijvoorbeeld het COC, Contrario en de GGD  en te onderzoeken welke methoden het best werken voor een veilige en tolerante school, zodat ook andere scholen er hun voordeel mee kunnen doen.

Lees meer

Kerkelijke verklaring tegen anti-homogeweld in aantocht

Op dinsdag 17 mei a.s. presenteren tal van Nederlandse kerkgenootschappen een gezamenlijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Het document kwam tot stand op verzoek van en onder begeleiding van COC Nederland en het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP).

‘Nu tal van kerken de verklaring gaan tekenen, laten zij duidelijk zien in wiens voetspoor zij willen gaan: dat van Jezus Christus die altijd de zijde koos van mensen die letterlijk en figuurlijk de klappen moeten opvangen. De ondertekening is daarom een bijzonder, hoopvol en bemoedigend moment’, aldus Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP.

De presentatie en ondertekening van de verklaring vindt plaats Lees meer

Artikel ND: “Onderzoek over kloof met ouders na coming-out”

In het ND van zaterdag 26 maart 2011 staat een artikel met als titel: Coming-out veroorzaakt kloof tussen ouders en kerk.

Orthodox-christelijke ouders van homoseksuele kinderen zijn liberaler in hun uitleg van Bijbelteksten over homoseksualiteit.

bron: Nederlands Dagblad, www.nd.nl