‘Enkele feitconstructie’ & ContrariO in de media

Afgelopen vrijdag 29 september maakte Minister Ter Horst bekend dat het kabinet voorstelt om de ‘enkele-feitconstructie’ in de wet gelijke behandeling te schrappen. Naar aanleiding van dit nieuwsbericht zijn Robert Daverschot en René Venema door diverse media geïnterviewd.

René Venema op Nos Journaal op Nederland 3. Bekijk hier de uitzending

Rene Venema NOS Nieuws op 3 29-09-2009

René Venema NOS Nieuws op 3

Interview in Trouw met René Venema

Robert Daverschot was te horen op Radio 1 in het programma Stand.Café.
De uitzending kan je hier beluisteren.

International Day Against Homophobia (IDAHO)

Vrijdag 15 mei 2009 is door het Gereformeerd Identiteitsplatform (GRIP; een samenwerkingsverband van de vier gereformeerde scholen in Nederland) en ContrariO samen uitgeroepen tot een speciale dag vanwege de International Day Against Homophobia (kortweg IDAHO), dit jaar op 17 mei. De gedachte achter deze dag is dat het nodig is om aandacht te geven aan de positie van mensen met een homoseksuele geaardheid.  

 

homophobia_120_90

Lees meer

Generale Synode (GKv) over samenwonende homo’s

Synode 2008Door de Generale Synode [GS] van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) is n.a.v. een appélzaak over samenwonende homo’s een verklaring uitgegeven:

“Verklaring

De synode heeft zich een paar keer vrij uitvoerig beziggehouden met een appèl rond de pastorale bearbeiding van homofiel geaarde broeders en zusters.
Er werd gevraagd om een algemene regel dat een kerkenraad in het geval van het samen één huishouden vormen van homofiele broeders en zusters, ook al beloven zij zich van seksuele omgang te onthouden, de tucht naar art.76 K.O. moet bedienen. Die uitspraak heeft de synode niet gedaan.

Duidelijk uitgangspunt voor de GS is dat seksueel verkeer tussen mensen van hetzelfde geslacht in het licht van Gods liefdewet onaanvaardbaar is.

Maar hoe dit uitgangspunt toe te passen in bijzondere situaties? De synode heeft n.a.v. het beleid van een bepaalde kerkenraad uitgesproken:

1. dat de betreffende kerkenraad het samenwonen van homofiele broeders en zusters die een affectieve relatie met elkaar hebben onder de belofte van uitsluiting van sexuele omgang dient af te wijzen;

2. dat of en op welk moment deze afwijzing gepaard moet gaan met de kerkelijke tucht zoals beschreven in art. 76 KO beoordeeld dient te worden door de betreffende kerkenraad zelf omdat dat behoort tot de pastorale ruimte die een kerkenraad heeft in concrete situaties.”  (bron www.synode.gkv.nl/)

Navraag leert:

  1. Het gaat hier om een appélzaak, waarin één specifiek geval achter gesloten deuren is besproken. Wat exact besproken is blijft vertrouwelijk. Komt dus ook niet in de acta.
  2. Daarmee heeft de afgegeven verklaring dus ook alléén betrekking op het specifieke geval zelf.
  3. De synode heeft hiermee géén algemene uitspraak gedaan over welk gevolg een plaatselijke vergadering aan deze verklaring moet geven.
  4. Wél heeft de GS gecommuniceerd wat in de beslissing omtrent dit specifieke geval als uitgangspunt is genomen.

Lees meer

Homo in de Hersens

Zaterdag 1 december jl liet Jochem Pleysier zich in het Nederlands Dagblad (ND)hersens kritisch uit over ContrariO.

Bovendien ging hij in zijn artikel al te gemakkelijk voorbij aan het feit dat mensen na een worsteling van jaren tot de erkenning en acceptatie van hun homoseksuele identiteit zijn gekomen.

Het bestuur van ContrariO heeft op dit artikel in het ND van 8 december jl. een reactie geschreven.
Lees beide artikelen: ‘Homo in de Hersens’

en ‘Homo-gevoelens zijn niet van graniet’

Voor God en de naaste homo zijn met hoofd, hart en ziel

Zaterdag 24 november vond in Harderwijk onze jaarlijkse opendag plaats, waarop lebeeldden, maar ook vrienden, familie en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Het thema was van ‘Hoofd tot Hart’.

’s Ochtends was Prof. Dr. Dick Swaab spreker. Hij is hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en zijn verhaal richtte zich vooral op het hoofd, waar ook de emoties vandaan komen die altijd aan het hart worden toegeschreven.  Wanneer je meer te weten wilt komen over dit onderwerp lees dan het boekje van Dick Swaab:  “Seksuele differentiatie van het brein: bepalen je hersenen of je hetero of homo wordt?”

Herman van Wijngaarden, van de protestantse jongerenorganisatie Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, sprak ’s middags. Herman had geen reden Swaabs deskundigheid inzake homoseksualiteit en de hersenen in twijfel te trekken. Er is echter volgens hem wel meer dan neurobiologie: de mens is meer dan materie. Daarom pleitte hij er in zijn bijdrage voor ,,met hart en ziel” homo te zijn.
Lees het verslag in het Nederlands Dagblad.

Tevens werden op de opendag de resultaten van de enquête gepresenteerd die in het voorjaar is uitgezet onder de leden. Met thema’s als band met familie, plaats in de kerk, leefstijl en omgang met seksualiteit. Wanneer je geïnteresseerd bent in de resultaten kun je het verslag lezen in het Nederlands Dagblad.

ContrariO in spotlight van media

17 November

Tijdens het partijcongres van de ChristenUnie sprak Robert Daverschot de leden toe en gaf aan dat deze discussie [positie van homo’s in bestuurlijke functies] vooral mét christelijke homo’s gevoerd dient te worden in plaats van over homo’s. Het partijbestuur heeft aangegeven een ContrariO afgevaardigde in de gedragscommissie te laten deelnemen.

Bekijk de uitspraak van Daverschot op het RTL4 Nieuws

16 november 2007
Mede door de commotie rondom de voorgenomen motie van Yvette Lont dat ‘praktiserende’ homoseksuelen de Christen Unie niet zouden mogen vertegenwoordigen, is onze vereniging in de spotlight komen te staan van de landelijke media. Niet alleen het Nederlands Dagblad besteedt veel aandacht aan het onderwerp, deze week stond ook actualiteitenrubriek Netwerk in het teken van de kwestie, die tot spanningen leidt in de ChristenUnie.

Bekijk de uitzending van Netwerk
Bekijk de resultaten van de enquete door Netwerk

Op vrijdag 16 november, de vooravond van het ChristenUnie congres, besteedde ook de NOS aandacht aan de kwestie door een christelijke homo zelf eens te vragen hoe hij erin stond. Robert Daverschot werd geinterviewd in zijn eigen kerk te Amsterdam.

Bekijk de uitzending van NOS op 3

De Volkskrant had donderdag 15 november aandacht voor de positie van homosekuelen binnen de orthodoxe kerken. Een viertal leden van de vereniging hebben een openhartig verhaal gedaan.

Download het Volkskrant artikel

Durf kwetsbaar te zijn!

De Evangelische Omroep EO wilde de verschillende C-organisaties voor homo’s op een rijtje zetten. Alle vier de voorzitters zijn voor het programmablad Visie geinterviewed over hun oproep aan de kerken. Voor ContrariO heeft Erik Bolks het woord gevoerd. De oproep van de homobelangenorganisaties is: Durf kwetsbaar te zijn! Lees het complete artikel (4MB).

‘Geen aparte lesmethode over homo’s’

20-09-2007 Nederlands Dagblad

Het reformatorisch onderwijs wil geen aparte lesmethode over homoseksualiteit ontwikkelen, maar wil het gesprek over homoseksualiteit wel een duidelijker plaats geven in het onderwijs. Dat zegt Rens Rottier, voorzitter van het College van Bestuur van Driestar Educatief…

Met reacties van ContrariO en RefoAnders.

Lees verder op ND.nl