Aanmelden Praatgroep Caritas

Velden met * zijn verplicht

Voorletters*

Achternaam*

Adres gegevens

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer *

Email *

Donatie bedrag per jaar (minimaal € 20,00 per persoon )*

Machtiging Donateur

Met het invullen van onderstaande velden geef je toestemming aan ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.
Weet je jouw IBAN-rekeningnummer niet, vraag deze dan op via www.ibanservice.nl .

*

IBAN *

Naam rekeninghouder *

Woonplaats rekeninghouder *

Vragen of opmerkingen

Met je donatie maak je de avonden van praatgroep Caritas mogelijk en ondersteun je het werk van ContrariO. Als deelnemer van praatgroep Caritas krijg je net als de leden het digitale ContrariO magazine. Daarnaast ontvang je een uitnodiging voor de landelijke open dag in november. De besloten dagen zijn alleen voor leden en aspirant leden van ContrariO.

Let op: Per email ontvang je het donatieformulier met bovenstaande gegevens. Dit formulier moet getekend retour gestuurd worden (digitale scan of per post)

Aanmelden Praatgroep Caritas

Als je na kennismaking wilt deelnemen aan de praatgroep Caritas, dan verzoeken wij je aan te melden als donateur/deelnemer Praatgroep Caritas, onderdeel van ContrariO. Hiervoor vragen wij van u minimaal 20 euro per jaar te doneren.

Met je donatie maak je de avonden van praatgroep Caritas mogelijk en ondersteun je het werk van ContrariO. Als deelnemer van praatgroep Caritas krijg je net als de leden het digitale ContrariO magazine. Daarnaast ontvang je een uitnodiging voor de landelijke open dag in november. De besloten dagen zijn alleen voor leden en aspirant leden van ContrariO.

Machtiging doorlopende SEPA-incasso

Wanneer je machtigt, geef je toestemming aan ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig jouw opdracht.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Als je hebt gekozen om ContrariO te machtigen het contributiebedrag automatisch af te schrijven, machtigt je:

ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes
Postbus 816
8000 AV  Zwolle
Nederland
Incassant ID: NL81ZZZ081710650000
Reden betaling: Uw contributiebetaling

Het incasso-moment wordt per email door de penningmeester doorgegeven.