Periodiek doneren

Wil je de vereniging ContrariO ondersteunen met een periodieke donatie?
Vul onderstaand formulier in.

Velden met * zijn verplicht

Voorletters*

Achternaam*

Adres gegevens

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer *

Email *

Donatie bedrag per jaar (minimaal € 15,00 )*

Machtiging Donateur

Met het invullen van onderstaande velden geef je toestemming aan ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om het donatie bedrag te incasseren.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.
Weet je jouw IBAN-rekeningnummer niet, vraag deze dan op via www.ibanservice.nl .

*

IBAN *

Naam rekeninghouder *

Woonplaats rekeninghouder *

Vragen of opmerkingen

Let op: Per email ontvang je het donatieformulier met bovenstaande gegevens. Dit formulier moet getekend retour gestuurd worden (digitale scan of per post)

Donateur

Wanneer je donateur wordt, krijg je net als de leden, het digitale ContrariO Magazine.

Daarnaast ontvang je als donateur een uitnodiging voor de landelijke open dag in november. De besloten ContrariO-dagen zijn alleen voor leden en aspirant leden.

Door een ‘overeenkomst periodieke inkomsten’ op te stellen is een periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar, zonder opstapdrempel. Wil je hier meer informatie over dan kan je daarvoor een bericht sturen naar de penningmeester of kijken op de site van de Belastingdienst.

Machtiging doorlopende SEPA-incasso

Wanneer je machtigt, geef je toestemming aan ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig je opdracht.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Als je hebt gekozen om ContrariO te machtigen het donatiebedrag automatisch af te schrijven, machtigt je:

ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes
Postbus 816
8000 AV  Zwolle
Nederland
Incassant ID: NL81ZZZ081710650000
Reden betaling: Donatietermijnen

Het incasso-moment wordt per email door de penningmeester doorgegeven.