Lid worden

Als je lid wilt worden, kun je je aanmelden via het webformulier op deze pagina. Na verzending van je aanmelding zul je binnen enkele weken een welkomstpakket krijgen met meer informatie over de vereniging. Als lid ontvang je het ContrariO Magazine dat minimaal één keer per jaar verschijnt. Maandelijks word je via de nieuwsbrief per mail op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en je ontvangt de uitnodigingen voor de landelijke dagen.
Je kunt het lidmaatschap elk moment opzeggen, echter je bent minimaal een halfjaar contributie verschuldigd. Wanneer je wilt opzeggen voor het nieuwe jaar, dien je dit vóór 1 december schriftelijk te hebben doorgegeven.

Contributie

De contributie bedraagt € 30,00 per kalenderjaar. En wordt middels een automatische incasso van je bank-/girorekening afgeschreven.

Machtiging doorlopende SEPA-incasso

Wanneer je machtigt, geef je toestemming aan ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig jouw opdracht.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Als je hebt gekozen om ContrariO te machtigen het contributiebedrag automatisch af te schrijven, machtigt je:

ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes
Postbus 816
8000 AV  Zwolle
Nederland
Incassant ID: NL81ZZZ081710650000
Reden betaling: Uw contributiebetaling

Het incasso-moment wordt per email door de penningmeester doorgegeven.

Word Lid

Vul onderstaand formulier in.

Velden met * zijn verplicht

Voorletters*

Roepnaam*

Achternaam*

Geboortedatum*

Beroep

Adres gegevens

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer *

Email *

Email ter controle*

Machtiging

ContrariO geeft er de voorkeur aan dat je een machtiging afgeeft voor jouw contributiebetaling.
Met het invullen van onderstaande velden geef je toestemming aan ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om het contributie bedrag te incasseren.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.
Weet je het IBAN-rekeningnummer niet, vraag deze dan op via www.ibanservice.nl .

*

IBAN *

Naam rekeninghouder *

Woonplaats rekeninghouder *

Vragen of opmerkingen

Let op: Per email ontvang je het aanmeldingsformulier met bovenstaande gegevens. Dit formulier moet getekend retour gestuurd worden (digitale scan of per post)