Persbericht: Schorsing leerkracht met homoseksuele relatie kans voor zorgvuldig debat

Afgelopen zomer is de 44-jarige Duran Renkema, groepsleerkracht aan de Gereformeerde basisschool Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest, geschorst nadat bekend was geworden dat hij een homoseksuele relatie heeft. De leerkracht, die sinds 2005 werkzaam is voor de scholenvereniging GPO-WN, waaraan de basisschool verbonden is, en zich ‘overtuigd christen’ noemt, geeft aan “altijd met veel plezier op de school te hebben gewerkt”. Er dreigt nu abrupt een einde te komen aan wat ooit een prettige arbeidsrelatie was. Inmiddels is er een juridisch proces in gang gezet. “Het is helaas niet tot een constructieve dialoog gekomen”, liet Renkema in een recent gesprek met ContrariO, gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes, weten. “Dat terwijl ik juist zo graag vanuit de ontmoeting mijn geloof en leefwijze richting mijn directie wilde toelichten”, aldus Renkema. “Daar is mij echter de kans niet toe gegeven.”

De schorsing die mogelijk uitloopt op ontslag van de leerkracht, is niet het eerste voorbeeld van een christen die zijn functie in het christelijk onderwijs vanwege een homoseksuele relatie heeft moeten neerleggen. In 2009 werd een leerkracht aan een basisschool in Emst op non-actief gesteld door het schoolbestuur. René Venema, voorzitter van ContrariO, stelt ‘geschokt’ te zijn door het verhaal van Renkema. “Juist nu we vooral zoveel positieve ontwikkelingen ervaren binnen het christelijk onderwijs”. ContrariO lanceerde in 2009 de lesmethode “Homo in de Klas” waarmee inmiddels jaarlijks honderden scholieren op het gereformeerd middelbaar onderwijs worden voorgelicht. Vanuit die context is zij voortdurend in gesprek met schooldirecties en docenten. “In de ontmoeting, het vertellen van wat je bezighoudt, als christenhomo en christenhetero, komt vaak zoveel begrip en respect tot stand”, aldus Venema.

Zowel Venema als Renkema hopen dat de zaak niet eenzijdig wordt aangewend door maatschappelijke organisaties of media. “Ik hoop juist dat het een kans is voor een zorgvuldig debat met christenhomo’s om verder begrip te creëren”, aldus Renkema. De leerkracht erkent en respecteert ‘hoe gevoelig de materie in christelijke kring ligt en hoe er doorgaans wel zo integer mogelijk mee wordt geprobeerd om te gaan’.

Venema laat weten ‘dat deze zaak hopelijk geen negatieve voedingsbodem wordt voor het debat rondom de enkele feit constructie’. “Uit eigen ervaring weten we en zien we hoe juist gesprekken een homovriendelijk klimaat op christelijke scholen bewerkstelligen; wetgeving kan daar een averechts effect op hebben en draagt als risico met zich mee dat zo juist het gesprek over geloof, emancipatie en wederzijds respect verzandt”. Vanaf vandaag ligt de zaak van Renkema bij de Commissie Gelijke Behandeling.

29 september 2011