ContrariO nodigt Yvette Lont uit voor dialoog

1 november 2007
Yvette Lont – Amsterdamse deelraadslid van de CU – wil laten vastleggen dat ‘praktiserende’ homoseksuelen de ChristenUnie niet kunnen vertegenwoordigen. Naar aanleiding van een groot aantal ongenuanceerde uitspraken van Lont en een atikel in het ND van 30 oktober jl. met als titel “Lont wil uitspraak CU in homokwestie”, heeft ContrariO het onderstaande persbericht verstuurd.

Tevens heeft het bestuur van ContrariO een brief verzonden aan Yvette Lont, hieruit wordt geciteerd in een artikel in het ND van 1 november jl. met als titel “Verontwaardiging bij ContrariO over uitspraken Lont”.


Perbericht 31-10-2007
ContrariO nodigt Yvette Lont uit voor dialoog

ContrariO, de vereiging voor homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken, nodigt het AmCU logosterdamse CU-raadslid en fractievoorzitter Yvette Lont-Eersel van harte uit voor een persoonlijke kennismaking met het thema homoseksualiteit en christen-zijn. “Christenen, die oprecht en zorgvuldig hun leefstijl proberen vorm te geven voelen zich door haar uitlatingen in de kou gezet” stelt Erik Bolks, voorzitter van ContrariO. Hij zegt, dat de verschillende uitlatingen in de media van mevrouw Lont hiervoor de directe aanleiding vormen.

Bolks is van mening, dat alle leden van ContrariO – dus ongeacht hun levensvisie – door haar in een kwaad daglicht gesteld zijn. “Er wordt een vertekend beeld geschetst van de serieuze christen-homo en een karikatuur van hoe christenen met elkaar om zouden moeten gaan. Zij raakt ons, medechristenen, pijnlijk in het diepst van ons wezen met haar uitspraken. Mogelijk dat zij dát niet tevoren heeft beseft.”.”Haar persoonlijke uitlatingen dragen niet bij aan een klimaat binnen de verschillende kerkgemeenschappen, waarin een lesbienne of homo zich veilig voelt om voor haar/zijn geaardheid uit te komen. Wij zijn het aan onze maatschappelijke stand verplicht haar te vertellen over de worsteling die christenhomo’s doorgaans meemaken.” aldus Bolks, die hoopt dat mevrouw Lont op de uitnodiging tot dialoog in zal gaan.