Persbericht: Verkiezingsprogramma ChristenUnie brengt evenwicht in homodebat

ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes, is ingenomen met het verkiezingsprogramma dat de ChristenUnie deze week presenteerde. ‘Christelijke homo-organisaties verdienen het in hun werk gesteund en op gelijke voet met andere homo-organisaties behandeld te worden,’ stelt de ChristenUnie in haar programma Vooruitzien.

ContrariO is één van de organisaties die de ChristenUnie expliciet noemt in haar verkiezingsprogramma. ContrariO-voorzitter Robert Daverschot is blij met deze politieke erkenning: ,,Het is belangrijk dat naast het homo-emancipatie geluid vanuit de seculiere homobeweging en van niet-christelijke politieke partijen, er ook een stem klinkt vanuit christelijke politiek en in het bijzonder van christelijke homo’s en lesbiennes.’’

Als onderdeel van het homo-emancipatiebeleid stelt de ChristenUnie dat bijzondere aandacht moet worden gegeven aan de bevordering van ‘respect voor verschil’. Daverschot: ,,Er wordt vaak over de hoofden van christelijke homo’s en lesbiennes gecommuniceerd, terwijl zij juist als ervaringsdeskundigen evenwichtig en constructief de dialoog weten te voeren. Door dit kabinet, met steun van de ChristenUnie, is de afgelopen drie jaar door het kabinet veel ondernomen op het gebied van homo-emancipatie, ook in christelijke kring. We voelen ons als christelijke organisatie daarin serieus genomen.

Positief is ContrariO ook over de conceptkandidatenlijst van de ChristenUnie. Het huidige Kamerlid Ed Anker, met wie de christelijke organisaties als woordvoerder homo-emancipatie goede ervaringen hebben, staat op 7 en met de kandidatuur van fractiemedewerker Jonathan van der Geer (nummer 41 en zelf behorend tot de doelgroep) ,,laat de ChristenUnie zien dat ze het onderwerp én de mensen om wie het gaat serieus neemt’’.

_