Berichten

Van het bestuur: ‘Wat God van ons vraagt op Tweede Kerstdag…’

Mijn moeder is jaren geleden overleden. Haar verjaardag is in mijn geheugen opgeslagen: 4 december. De datum viel dit jaar op zondag en wanneer dat vroeger het geval was ontstonden praktische bezwaren. Zucht.

 

Een verjaardag vier je namelijk niet op zondag. God wil dat niet. Je zou denken dat je je verjaardag dan maar op zaterdag viert, maar het is in de geloofsgemeenschap waar ik in ‘kerkte’ niet mogelijk te vieren voordat je werkelijk jarig bent. ‘Vieren’ was sowieso ingewikkeld.

 

Eerste Kerstdag was gelijk aan een zondag (en daarom dezelfde verboden die ook op zondag van toepassing waren). Tweede Kerstdag was wat lastiger, de regels waren minder streng, maar een gewone dag werd het niet. Op de Tweede Paas- en Pinksterdag mochten we wat meer. Al met al was het moeilijk manoeuvreren binnen de wetten die God voor christelijk Nederland had bedacht.

Voor bijna alles waren kaders en zolang je je binnen die grenzen bewoog kraaide er geen haan naar. Anders was het wanneer je over die grenzen heen ging. Op zaterdagavond 5 minuten te laat thuiskomen: dan had je de ‘Zondagswet’ overtreden. Ruzie en gedoe waren het gevolg. Gezellig en liefdevol was het beslist niet.

We zijn nu jaren verder en leven in een ander tijdsgewricht. De regels van toen passen velen anders toe of hebben daar afscheid van genomen. Op de afgelopen ContrariO-Themadag was ‘Share the love’ het motto. Liefde in plaats van starre regels. Zo’n zeventig enthousiaste leden kwamen bij elkaar in Baarn. Het was een prachtige dag.

In het nieuwe jaar hopen we elkaar binnen ContrariO nog vaak te ontmoeten. Een bijzonder jaar ligt voor ons waar we samen met CHJC een nieuwe LHBT-beweging willen starten. Eerst maar eens de kerst; als bestuur wensen we jullie gezegende dagen. Met veel gezelligheid ook. Goed misschien om ook tijdens dit kerstfeest te denken aan anderen waar geloof, vrijheid en gezelligheid verborgen zijn. Om even bij stil te staan. Dat geluk niet vanzelfsprekend is. ‘Share the love’ zoals God ons zijn liefde geeft. Op Tweede Kerstdag en op alle andere dagen.

“God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht,
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.”

Jochen Klepper (LdK 130)

Namens het bestuur: Arjan Mitzer

Van het bestuur – Loslaten…

Toen schrok ik wakker in een donker bos
Ik was verdwaald in ’t midden
Van mijn leven
Dat wat ik vasthield
Liet mij zomaar los

(Dante)

Loslaten…

Vorige maand was ik bij de maandelijkse Evangelisch Roze Vieringen in Amsterdam. Het thema was die zondag ‘loslaten’. Na afloop (meestal heel gezellig) werd er nog volop ‘nagepraat’:

je hebt net een relatie en die wordt onverwacht verbroken. Je hebt twintig jaar een relatie en zet er zelf een punt achter. Je hebt kinderen die je nooit meer ziet. Jouw relatie heeft niet de goedkeuring van je familie. Hoe nu verder?

Loslaten. Hoe doe je dat? Psychologen hebben er weblogs mee vol geschreven. Maar uiteindelijk ben je het altijd zelf die actie moet ondernemen. En dat is een pittige klus, vaak tegen je gevoel, dwars tegen wat je dierbaar is (of was) in.

Voor velen van ons zal het in de komende maanden tijd zijn om vakantie te vieren. Met het loslaten van ons werk hebben we doorgaans minder moeite en dat is maar goed ook. Even uitrusten om zo weer nieuwe krachten op te doen voor dat wat komt.

Het was een mooi verenigingsseizoen met volop activiteiten en met veel leden die zich hebben ingezet voor de vereniging. Ook het bestuur is bijna weer voltallig. ContrariO gaat nu even ‘plat’ om eind augustus weer fris te kunnen beginnen. Een goede zomer!

Namens het bestuur,
Arjan Mitzer

Van het bestuur – Dankzij de dingen

Hij is slank, is 1.90m lang en heeft een stoere uitstraling. Hij is mijn adonis en zijn naam is Richard. Ik ken hem nog niet zo lang en ben voor het eerst een kort weekend bij hem. Via zijn mooie groene ogen leer ik die prachtige stad in het Noorden kennen. Hij neemt me overal mee naartoe. ’s Avonds bijvoorbeeld naar gay-discotheek ‘De Golden Arm’. Hier kun je zijn wie je werkelijk bent. Het is druk in het pand. Harde muziek maakt een gesprek onmogelijk, maar dat hoeft ook niet. We verstaan – zonder te spreken – wat we willen zeggen tegen elkaar. Onder de discolampen die ons soms enkele seconden in het licht laten staan – buigen onze hoofden naar elkaar. Niet om iets te zeggen dus; we zijn ‘gewoon’ smoorverliefd.

De Golden Arm waar 20 jaar wordt gedanst, gedronken, gelachen en gehuild heeft de deuren eind 2013 moeten sluiten. Het pand aan de Hardewikerstraat is nu van de christelijke studentenvereniging ‘Navigators’. Op zaterdag 28 maart jongstleden is hier de landelijke dag van ‘ContrariO’. Regio Noord heeft het voor elkaar met de organisatie: het is een prachtige dag. De ALV verloopt vlot zoals we dat kennen onder het voorzitterschap van René. Het is zijn laatste ALV als bestuurslid en dat gaat ook op voor Wim. De mannen worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging.

Nelie en Arjan worden door aanwezige leden gekozen als nieuwe bestuursleden. Ondertussen zijn er drie leden die zich aan het oriënteren zijn op een bestuursfunctie: Frans, Dirk en Gert-Jan. We nemen afscheid van andere vrijwilligers: Carla (Caritas), Harm (RCP West), Pieter (RCP Midden) en Andries (Nieuwsbrief). We verwelkomen Johan (RCP Noord), Peter (RCP Midden), Arie (Nieuwsbrief) en de ‘Festivalcommissie’: Jessica, Kees, Nelie en Erik.

Nostalgie. Waar eens een pittige disco beat te horen was die het spreken onmogelijk maakte, is er nu volop gesprek. En de ‘liefde op het eerste gezicht’ heeft plaatsgemaakt voor de liefde op langere termijn. Om in het licht te staan zijn geen discolampen meer nodig. ‘Nos sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora’ : ‘Zoals wij zijn, zijn de tijden’, Augustinus. Mensen vertrekken en komen; heel wat namen worden genoemd die onze vereniging weer gestalte geven. Dank aan jullie allemaal!

Met bijzondere dank aan de Regio Contact Personen Noord voor de prima organisatie: Jelle, Jacco en Johan.

Op persoonlijke titel, Arjan Mitzer