Berichten

I Korinthe 13: Het hooglied van de liefde

Het hooglied van de liefde heeft vandaag geklonken. Een centrale tekst in de brief van Paulus aan de Korinthiërs, een tekst waarin een echte kern van wat hij in Christus ontdekt heeft naar voren komt. Lees meer

Persbericht LCC Plus: Christelijke LHBT-organisaties teleurgesteld over besluit Nederlands Gereformeerde Kerken homo’s en lesbiennes niet toe te laten tot kerkelijke ambten

Teleurstellend besluit Nederlands Gereformeerde Kerken

In 2013 besloot de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken tot het aanstellen van een commissie die onderzoek moest gaan doen naar de openstelling van de kerkelijke ambten voor homo’s en lesbiennes. De commissie leverde in 2015 een gedegen rapport af van ruim tweehonderd pagina’s, de afsluiting van een uitgebreide zoektocht naar een Bijbels perspectief op de kwestie. Een meerderheidsstandpunt in het rapport ondersteunde de openstelling van de ambten. Desondanks is door de Landelijke Vergadering op zaterdag 16 januari jl. besloten dit niet te doen. De christelijke LHBT-organisaties, verenigd in de zogenaamde LCC Plus Alliantie, vinden dit besluit teleurstellend. Zij constateren met spijt dat de Nederlands Gereformeerde Kerken een kans hebben laten passeren homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen als volwaardige medechristenen te erkennen.

Spagaat voor homo’s en lesbiennes blijft in stand

De LCC Plus organisaties zijn de commissie erkentelijk voor de zorgvuldige wijze waarop deze haar werk heeft verricht en is dankbaar voor de mogelijkheid gesprekken te hebben kunnen voeren met de commissieleden. De LCC Plus organisaties prijzen de commissie voor deze inzet, maar betreuren het dat de inbreng van homo’s en lesbiennes zelf, een belangrijk onderdeel in het rapport, niet zwaarder heeft gewogen in de uiteindelijke besluitvorming. De spagaat waarin veel LHBT’ers zich binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken bevinden, blijft zo in stand.

 Gevoel van onveiligheid in NGK-gemeentes nog niet geweken

De Landelijke Vergadering heeft besloten niet te berusten in een mogelijk onveilige situatie voor homo’s en lesbiennes in de plaatselijke gemeente. De LCC Plus organisaties zijn positief over deze intentie. Zij roepen de Landelijke Vergadering daarom dringend op het gesprek met haar LHBT-leden voort te zetten en te blijven streven naar een situatie waarin LHBT’ers werkelijk onderdeel zijn van de kerk en ten volle kunnen bijdragen aan Gods koninkrijk. Zo kan het gevoel van onveiligheid onder velen wijken.

Oproep besluit te heroverwegen

De LCC Plus organisaties roepen de Landelijke Vergadering op haar besluit te heroverwegen. Leden van genoemde organisaties zijn meer dan bereid opnieuw het gesprek aan te gaan over de positie en participatie van LHBT-leden in de gemeentes van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Door gelijkwaardige participatie kan de kerk lichaam van Christus zijn, met respect voor alle onderdelen daarvan in hun unieke en onvervangbare eigenheid.

Nederlands Gereformeerde Kerken

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn in 1967 ontstaan uit een scheuring van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dit kerkgenootschap telt ongeveer 33.000 leden, verdeeld over ongeveer negentig plaatselijke gemeentes. Nog in 2004 besloot de Landelijke Vergadering van deze kerken de vrouw toe te laten tot het ambt van predikant.

LCC Plus organisaties

De LCC Plus organisaties voeren drie projecten uit voor de sociale acceptatie van christelijke LHBT’ers. Een van deze projecten wil de sociale acceptatie in gereformeerde, reformatorische en evangelische kerken en geloofsgemeenschappen bevorderen. Meer info is te vinden op:www.lccprojecten.nl.

‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender.

(Bron: Persbericht LCC Plus Projecten d.d. 22 januari 2016)

Jaap Zijlstra (1933-2015): een verpletterende ontdekking en een veranderlijke God

Jaap Zijlstra (Wassenaar, 1933) is dinsdag 22 december in zijn woonplaats Amsterdam overleden. ContrariO Magazine interviewde de predikant en dichter in 2012. “Als kleuter voelde ik al dat ik anders was. Ik hield niet van vechten, schoppen en ruwe praatjes.”
Lees meer

Acceptatie homo zijn in de kerk zorgt voor moeilijke momenten

Zoetermeer – Kerst is een tijd van verdraagzaamheid en vrede. Daar is iedereen het over eens. Toch levert homo zijn in de kerk, zelfs in de 21e eeuw, nog altijd een ingewikkelde dynamiek op. Niet alleen voor de lesbienne, homo, transgender of biseksueel (LHBT’er) zelf, maar ook voor diens ouders.

Liesbeth Bron is moeder van een dochter met een vriendin en medevoorzitter van Caritas, onderdeel van ContrariO, een praatgroep voor ouders. Liesbeth: “Het is niet alleen het kind wat worstelt met de combinatie homo/kerk. Voor ouders biedt deze praatgroep ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.” Uit gesprekken met ouders ontdekte Liesbeth dat er behoefte bestaat aan een plek waar ouders met elkaar kunnen praten over hun ervaringen. Liesbeth: “Er bestonden al gesprekskringen, maar die hadden een meer algemeen karakter. Bij Caritas kunnen ouders hun vragen en gevoelens kwijt over geloof en homoseksualiteit. De enige voorwaarde die gesteld wordt is respect voor elkaars visie wat betreft homoseksualiteit.” Ondanks dat bij Caritas veel geluiden binnenkomen over vrienden, familie en gemeenteleden die om gezinnen heen gaan staan, zijn er ook geluiden over mensen die beschadigd raken door de meningen van anderen. Liesbeth: “Er gaan vriendschappen verloren als ouders weigeren een oordeel over hun kinderen uit te spreken. Of wanneer homoseksuele jongeren ‘zware gesprekken’ aan moeten gaan of uitgesloten worden bij kerkelijke activiteiten.” Op die manier lijkt het alsof het ‘LHBT-er zijn, zwaarder weegt dan alle andere thema’s. Het verdriet en de afwijzing die ouders en hun kinderen ervaren is enorm. Je zou zeggen: “Ga dan weg bij de kerk of laat je geloof varen.” Liesbeth: “Weggaan voelt alsof je geamputeerd wordt van datgene wat je zo lief is. Kerk-zijn is meer dan dat ene momentje op zondagmorgen. Contact met andere gelovigen, samen zingen en luisteren naar de overdenking. Daarom is het des te pijnlijker, en komt het extra hard binnen als mensen zonder nuance een oordeel vellen.” Omdat Liesbeth Bron weet waarover ze spreekt, zet ze zich met passie in voor Caritas en voor een bredere LHBT acceptatie. Liesbeth Bron: “Zo heb ik ook ‘Paarse Vrijdag’ onder de aandacht gebracht van het Alfrink College waar ik zes jaar lang deel uitmaakte van de parentgroup van het tweetalig V.W.O.” Een gepassioneerde vrouw die zich op veel verschillende gebieden inzet en staat voor haar gezin en haar geloof. Iemand die de ruwe kanten van het leven kent, maar zich steeds positief blijft focussen.

ContrariO is een christelijke vereniging voor homo’s en lesbiennes. Zij nemen geen stelling in met betrekking tot het wel of niet hebben van een homoseksuele relatie op grond van de Bijbel. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor gesprek en ontmoeting.

Bron: Streekblad Zoetermeer
Door: Robbert Roos

ontmoetingsdag

Van het bestuur – Zonder oordeel

Amersfoort heeft inmiddels al een flinke traditie van roze zaterdagen en roze vieringen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit bij één van deze roze zaterdagen of roze vieringen ben geweest. Dit heeft wellicht ook wel een beetje te maken met het feit dat Amersfoort voor mij geboortegrond is. En alhoewel ik toch denk redelijk uit de kast te zijn, ben ik toch blijkbaar nog niet helemaal out.

Hoe anders voelde ik mij op onze Ontmoetingsdag!! Ik was tijdens de dag bij momenten zo trots en ontroerd dat wij samen met elkaar het leven aan het vieren waren; het leven als LBHT-er en het leven als christen. We hebben gezongen, gekletst, gevierd, gebeden, gedronken en gegeten. En in ons samen zijn voelde ik me vrij, opgenomen en geïnspireerd. Bedankt daarvoor!!

De Ontmoetingsdag heeft mij gestimuleerd om weer meer kleur te geven aan mijn eigen leven. De lezing van ds. Karin van den Broeke was hoopgevend. Mijn hoop is dat we allemaal op onze eigen plek en op onze eigen wijze kleur mogen bekennen en kleur mogen geven. Uit het gesprek na de pauze bleek dat ContrariO een vertrouwde plek is waar we mogen zijn wie we zijn, zonder oordeel of verantwoording. Dat is heel kostbaar. En het bleek ook dat we willen dat wij als ContrariO medechristenen en kerken inspireren om een vertrouwde plek te zijn voor LBHT-ers. Dat is dus onze ambitie!! En waarom? Omdat het 2015 is, omdat we bestaan en omdat we heel veel kleur brengen.

Namens het bestuur,
Gert-Jan van Leeuwen

Start van de Vrouwenregio!

Noord, Oost, Zuid, West, een vrouwenregio is ook best!

Met deze slogan willen we jullie / onszelf van harte feliciteren met de nieuwe Vrouwenregio van ContrariO! De afgelopen jaren hebben de vrouwen elkaar regelmatig opgezocht tijdens wandelingen, BBQ’s, derde kerstdag etentjes, Nieuwjaarsborrels en zelfs een weekendje kamperen op een kampeerboerderij. Het kon niet uitblijven. We wilden dit een officiëler tintje geven. Vandaar de oprichting van een Vrouwenregio. We bereiken hiermee meer vrouwen.

We hebben de vrouwen in een enquête gevraagd wat de wensen waren. Veel ideeën kwamen naar voren. Wij als regiocontactpersonen, Nadine, Helene, Teresia, en Marloes kunnen lang niet alle ideeën in een jaar verwezenlijken, maar we gaan ons best doen met jullie hulp.

Uit de enquête kwam naar voren dat de vrouwen graag vier keer per jaar een bijeenkomst willen bezoeken. Dat het karakter van de bijeenkomsten een prettige mix van wandelen (stad of natuur), samen eten, kamperen, workshoppen, kanoën etc, maar zeker ook tijd in zich mag hebben voor bezinning, of het bespreken van een thema. De activiteiten mogen 20-30 euro kosten, en het liefst willen we er niet langer dan 3 uur voor reizen. Sommigen vinden het ook best om eens samen met een andere vrouwengroep van bijvoorbeeld het CJHC iets te organiseren. Ook kwam naar voren dat de data ver van te voren gecommuniceerd moeten worden i.v.m. het vrij vragen van werk.

We hopen dat met jullie hulp er voor de vrouwelijke leden van ContariO weer leven in de zogenoemde brouwerij komt. Door bijvoorbeeld meehelpen organiseren, het openstellen van je huis en binnen je eigen regio dames uitnodigen. We hopen elkaar te kunnen bemoedigen en het gezellig en fijn met elkaar te hebben.

Doe je mee?

De volgende data zijn alvast geprikt:

5 september – Openlucht Museum
27 december 3e kerstdag – Borrel/ maaltijd
27 februari 2016 – Thema-avond
Maart 2016 – Mogelijk activiteit in samenwerking met CJHC
25 juni 2016 – Zomeractiviteit

We hopen jullie snel te ontmoeten!

Helene, Nadine, Teresia , Marloes

Boekrecensie: ”Verscheurd” van Justin Lee

Ik bracht mijn Paasweekend van 2014 gedeeltelijk door met het lezen van Justin Lee’s boek ”Torn”. Ik las het in de uitstekende Nederlandse vertaling van Tobya Jong. Het is lang geleden dat ik zo’n dik boek in maar twee dagen uitlas.

Lees meer

Speciale jongeren thema-avond in Zwolle

Regio Oost organiseert op vrijdag 6 maart een speciale thema-avond voor jonge christelijke homo’s, lesbiennes en jongeren die nog in dubio zijn. Soms valt het niet mee om uit de kast te komen. Het kan zijn dat je omgeving anders reageert dan je van te voren gehoopt had. Wat doe je dan? Hoe ga je hiermee om? En welke rol speelt je geloof in God bij je coming-out?

Als contactpersonen van regio Oost merken we dat er in de omgeving van Zwolle weinig plekken zijn waar christelijke homojongeren terecht kunnen. We hopen met deze avond daar een klein beetje verandering in te brengen.

De uitnodiging voor deze avond wordt verspreid onder alle kerken in de omgeving van Zwolle. We hopen dat de kerken deze activiteit onder de aandacht wil brengen van de jongeren uit hun gemeente.

Voor meer informatie over deze activiteit klik hier.

Christen en homo zijn: een feest?!

Durft niemand hier antwoord op te geven?
Kan ik me voorstellen. Hangt immers onder andere af van hoe je omgeving en hoe jouw kerkelijke gemeente reageert en met je omgaat. En, ik weet niet of ik voor iedereen de juiste woorden gebruik: gebrokenheid speelt een rol. Bij de een meer dan bij de ander.
Maar in dit alles, zou Paulus zeggen, zijn we meer dan overwinnaars door Jezus Christus. Feest voor homo’s en hetero’s die ontdekt hebben wat genade is. Hoe de Vader je liefheeft. Hoe niets ons meer kan scheiden van Gods liefde. Ook niet wie ons veroordeelt! Voor mij is het leven niet altijd een feest. Om verschillende redenen. Maar ik weet mij geliefd. En dat gun ik iedereen.

Ds. Jaap Ophoff
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwolle-Noord

 

Vier het jubileum met ons mee!

Ben jij het gesprek al aangegaan in jouw kerk? Of zit je op de reservebank te wachten tot je ingezet wordt?
Of sta je alleen in de kleedkamer te wachten totdat ze je ophalen?
Kom, sta op, laat een ieder horen dat je er bent! Jij als christen en homo mag gezien worden, mag geliefd zijn en jij mag ook open zijn over wie jij bent. Ga het gesprek aan met je ouderling of predikant en breek door het vaste stramien heen.

Op deze jubileumdag willen wij jou bemoedigen, je laten ervaren dat je niet alleen bent in dit proces, maar dat anderen jou zijn voor gegaan en ook op hetzelfde pad lopen. Maak kennis met onze leden, vraag en leer van hen.

Ouders kom! En leg contact met andere ouders van een homoseksuele zoon of lesbische dochter. Praat met elkaar en wissel gedachten en gevoelens uit. Want hoe moet je op Bijbelse gronden hier nu mee om gaan? Wat is goed?

We hebben onze workshops breed opgezet, voor een ieder wat wils.
Geniet van deze dag en maak er met ons een écht jubileum van!

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op