Berichten

10 maart 2018 Kick-Off feest nieuwe vereniging

Op zaterdag 10 maart is er CHJC/ContrariO-feest in de Oranjekerk in Amsterdam.
En jij bent van harte welkom!

Voor de middag (vanaf 15.00 uur) zijn we druk om een activiteit te organiseren. Wie wil ons hiermee helpen?
Rond 18.00 uur is er een ‘walking-dinner’.
Om 19.00 uur houden we een viering. Na de viering (20.00 uur) is er feest (tot 22.00 uur).
Voor het ‘walking-dinner’ vragen we een bijdrage van 10 euro, vooraf te voldoen via de betaaloptie op deze site. Let op, er is een maximum aan wat we kunnen hosten aan deelnemers van het ‘dinner’. Vol is vol.
Walking-dinner 10 euro; de activiteit ’s middags en die in de avond zijn gratis, voor leden en niet-leden! Wel is opgave vooraf noodzakelijk om aan een kaart te komen.

15:00 Activiteit
18:00 Walking-Dinner (10 euro)
19.00 Viering
20.00 Feest

datum: 10 maart 2018
locatie: Oranjekerk, Tweede Van der Helststraat 1-3, 1073 AE Amsterdam,
bereikbaar met tram 3, 12 en 24

Geef je hier op. Eet je mee? Dan kun je meteen de bijdrage van €10,00 betalen met iDEAL.

 

Landelijke ontmoetingsdag en ALV Amsterdam “Gay”

Zaterdag 3 juni organiseert ContrariO regio Midden de landelijke ontmoetingsdag in Amsterdam.
Je bent van harte welkom om samen te ontmoeten, praten en na te denken over het onderwerp “Voel je je Gay of ben je Gay?”. De dag wordt geopend door  ds. Jantine Heuvelink van de Oranjekerk en aansluitend wordt de algemene leden vergadering gehouden.

Verder is er een gay-wandeling door Amsterdam vanaf de Oranjekerk naar de Dam.

Dromen van een wereld vol LHHBT’ers

Hij profeteert liever achterwaarts dan voorwaarts en voorspelt graag wat er tien jaar geleden is gebeurd. Toch blikt Ruard Ganzevoort op verzoek van ContrariO Magazine niet alleen terug, maar ook – voorzichtig – vooruit. “In een ideale wereld zouden we het anders-zijn echt toelaten. Daarmee bedoel ik dat we iedereen als anders gaan zien.”

interview door Albert van Zanen

Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit, is een van de auteurs van ”Adam en Evert. De spanning tussen kerk en homoseksualiteit”. Het boek is al vier jaar op de markt, maar de schrijvers krijgen er nog steeds reacties op. Ook vanuit het buitenland is er belangstelling voor. “Het wordt nu vertaald in het Indonesisch, omdat ook in Indonesië de vraag leeft: hoe kun je een taal vinden om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken?”

Wat was de aanleiding voor het schrijven van “Adam en Evert”?

“Bij bijna elk boek over religie en homoseksualiteit dat je destijds kon vinden, hoefde je maar een bladzijde open te slaan en je wist of de schrijver voor of tegen was. De hele thematiek werd versimpeld tot een strijd met twee kampen. Aan de ene kant had je de harde voorvechters van emancipatie, aan de andere kant de harde reli’s. Allemaal zeiden ze dat ze het beste voorhadden met de betrokkenen. Ondertussen creëerden ze een loopgravenoorlog waarbij uitgerekend de mensen om wie het zou moeten gaan, voortdurend in de vuurlinie lagen. De grote uitdaging was dus: hoe kunnen we woorden vinden die ons helpen om uit onze loopgraven te komen?”

Is er de laatste jaren iets ten goede veranderd?

“Binnen de gematigde orthodoxie zie ik een behoorlijke toename in openheid. De vanzelfsprekende ethische beoordeling die er altijd was, is op allerlei manieren aan het eroderen. Ik zie dat ook doorsijpelen in meer behoudende kerken als de Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk. Hoewel de ethische discussie daar behoorlijk vastzit, hoor ik steeds meer ouders zeggen: ‘Het is allemaal waar, maar het is wel mijn zoon’. Er is een heel andere toon dan voorheen.

Tegelijkertijd: er zijn ook altijd weer nieuwe mensen, in een net iets andere groep, voor wie het conflict nu begint. Ik denk aan de man van Marokkaanse afkomst die ik interviewde voor ons huidige onderzoek onder LHBT’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, red.) binnen etnische en religieuze minderheden. Er zijn accentverschillen, maar je komt dezelfde strijd tegen.”

Hoe komen mensen in dat conflict tot een ethische keuze, bijvoorbeeld voor een relatie?

“Ethiek heeft voor iedereen twee basisbronnen: dat wat je als vanzelfsprekend meekrijgt en dat wat voor jouzelf onvermijdelijke realiteit is, wat je heel basaal voelt en beleeft. Als die twee met elkaar botsen, is de vraag: hoe werkt dat dan uit? Ik heb de indruk dat er, ook binnen orthodox en evangelisch Nederland, een groeiende groep is die zegt: ‘Dit is wat ik van huis uit heb meegekregen en ik neem daarvan over wat ik wil blijven geloven, maar ik voel met heel mijn wezen dat een relatie goed is – dit is gewoon de weg die ik ga’. In die zin lijkt het erop, ik zeg dat voorzichtig, dat de tegenstelling tussen religie en homoseksualiteit wel wat aan het afnemen is.”

In ”Adam en Evert” worden zes beelden van homoseksualiteit beschreven die de auteurs in christelijke kring tegenkwamen: gebrokenheid, zonde, strijd, ziekte, anders zijn en jezelf zijn.

“Zolang je de ander ziet als degene die afwijkt, maar die wij genadig accepteren, heb je nog niet begrepen wat diversiteit is”

Hoe beoordeel je deze beelden?

“Ik kan me bij al die beelden wel iets voorstellen, alleen heb ik met de een wat meer moeite dan met de ander. Van mij mag je iedere theologische visie hebben die je hebben wilt. Maar als jouw visie ertoe leidt dat een deel van je gemeenteleden opgroeit met een psychologisch risico omdat er een kloof ontstaat tussen hoe zij zichzelf beleven en de boodschap die zij steeds te horen krijgen, dan moeten we wel praten. Ik heb moeite met beelden die mensen klemzetten, en dat is vooral zo bij een beeld als bezetenheid. De benadering van ‘zonde’ snap ik beter en hoe algemener je haar maakt, hoe minder kwaad zij kan: we hebben allemaal onze zonde. Maar dan moet je er niet één uit selecteren. Dat geldt ook voor het beeld van strijd: dat mag geen opgelegde strijd zijn. De ervaring van nogal wat mensen is dat ze geaccepteerd worden binnen de kerk zolang ze vechten tegen zichzelf. Zodra ze zichzelf gaan accepteren, worden ze eruit gezet. Die situatie is volgens mij schadelijk.”

ContrariO wordt genoemd bij het beeld ‘anders zijn’. Kan de vereniging met die benadering nog 25 jaar vooruit?

“Om te beginnen is het de vraag of de komende 25 jaar dezelfde strijd nodig is. Er liggen volgens mij op dit moment grotere vragen bij de positie van transgenders. Het is een bijna onzichtbare groep, waar totaal andere vragen leven. Daarnaast denk ik vooral aan LHBT’ers in migrantenkerken, pinksterkerken en in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Er zijn altijd verschuivende fronten en je moet niet de strijd van gisteren strijden. Een interessante vraag voor ContrariO is: hoe kun je iets betekenen voor verwante groepen binnen andere tradities, christelijk en eventueel daarbuiten?

Een goede invalshoek lijkt me die van de meervoudige partijdigheid. Dat betekent dat je zegt: ‘Wij zien de pijn en de vragen van alle partijen en willen juist daarom kijken of we iets aan dialoog kunnen doen’. Dat lijkt me een heel heilzame strategie. Als je zo recht probeert te doen aan de verschillende gezichtspunten, is het wel heel ingewikkeld dat de een zegt: ‘Je bent niet emancipatorisch genoeg’ en de ander: ‘Je bent zo liberaal dat het dictatoriaal wordt’. Een van de kritieken die ik geregeld krijg, is dat ik uiteindelijk, zonder het eerlijk te zeggen, in mijn pleidooi voor tolerantie en diversiteit een liberale agenda aan het doordrukken ben, die op termijn betekent dat er geen ruimte meer is voor een eerlijk bijbelgetrouw geluid. Zulke verwijten brengen de dialoog niet verder.”

Je leidt een groot onderzoek naar de spanning tussen religie en homoseksualiteit in het publieke domein. Waar draait het in dit onderzoek om?

“Om het publieke debat. Hoe wordt in bijvoorbeeld de politiek, in vragenrubrieken van de Libelle of de Gay Krant en in soapseries over religie en homoseksualiteit gesproken? Onze indruk is dat die twee heel vaak tegenover elkaar worden gezet: als je een echte christen bent, ben je natuurlijk tegen homo’s en als je een echte homo bent, ben je tegen christenen. De vraag van dit onderzoek is: hoe ziet die strijd eruit? Daarbij belichten we de karikaturale rollen die er worden neergezet, bijvoorbeeld van de homo, de weigerambtenaar of de ‘moeder van’. We kijken ook naar de ontwikkelingen in de afgelopen vijftig jaar. Een van de gedachten bij dit onderzoek is dat de refo van nu de homo van toen is. Vijftig jaar geleden omschreven we onze identiteit door te verwijzen naar de zuil waarbij we hoorden, terwijl vandaag de dag je maatschappelijke identiteit wordt bepaald aan de hand van je positie tegenover seksuele diversiteit. In het onderzoek vergelijken we de Nederlandse situatie met die in drie totaal verschillende contexten: Zweden, Spanje en Servië. Zo willen we erachter komen wat het unieke is van hoe wij het hier in Nederland doen.”

Een jubileum is een mooi moment om vooruit te blikken. Hoe ziet de wereld eruit in jouw toekomstdroom?

“Het lijkt erop, ik zeg dat voorzichtig, dat de tegenstelling tussen religie en homoseksualiteit wat aan het afnemen is”
Na een korte stilte: “Ik aarzel een beetje, omdat ik niet wil zeggen: ‘Als we dit of dat bereikt hebben, zijn we klaar’. Mijn toekomstdroom is als een tegenvallend spiegelbeeld, dat laat zien waar het nog aan schort. Wat er nog ontbreekt en wat in een ideale wereld dus wel zou gebeuren – al geloof ik dat die wereld nooit voor honderd procent gerealiseerd kan worden – is dat we het anders-zijn echt toelaten en ons erover blijven verbazen. Ik zou wel af willen van de simpele definities van gender en seksualiteit. Je bent of homo óf hetero, of eventueel bi, zo denken veel mensen. Maar de variatie en gelaagdheid zijn veel groter dan dat. In een ideale wereld zouden we iedereen als anders gaan definiëren. Ik vind dat we voortaan zouden moeten spreken van ‘LHHBT’, waarbij we ook de hetero’s zien als een van de varianten van seksuele diversiteit. Zolang je jezelf ziet als de dominante groep die het gesprek bepaalt en de ander als degene die afwijkt, maar die wij genadig accepteren, heb je nog niet begrepen wat diversiteit is. Hier zit voor mij ook een spirituele kant aan. Daar waar je echt beseft dat de ander fundamenteel anders blijft, ontstaat de mogelijkheid van ontmoeting, daar ontstaat de mogelijkheid van ontregeling en van het ontdekken, en dus van openbaring.

Een tweede punt, dat hier direct aan raakt: volgens mij hoeft de kerk helemaal niet per se een mening te hebben over wat homo’s doen met hun leven. De kerk stelt zich die vraag ook niet bij wat autorijders doen met hun leven, terwijl ze dat op grond van de Bijbel wel zou kunnen doen. Ik stoor mij aan de suggestie dat als je anders gaat denken over homoseksualiteit, je in een soort fase van moreel verval zit en dat dan zo meteen alles mag. Nee, nee, voor mij is de discussie over homoseksualiteit bij uitstek een morele discussie. Alleen, ik stel andere vragen. Aan de kerk bijvoorbeeld. Wat betekent het voor al die homo’s in je eigen gelederen dat je in de afgelopen decennia zo publiek hebt lopen tobben over de aanvaardbaarheid van homoseksualiteit? En eerlijk gezegd, op mijn meest boze momenten – die ik graag voor me houd, maar ze zijn er wel – vind ik dat soort kerkelijke discussies een vorm van koloniale onderdrukking. Waar je niet de stem van de mensen om wie het gaat en hun ervaringen en perspectief serieus neemt, maar in een paternalistische, jouw eigen macht in stand houdende, schijnbare objectiviteit over anderen gaat beslissen. Waar er letterlijk gezegd wordt, als het gaat over de uitleg van bijbelteksten: ‘Je moet niet aan homo’s zelf vragen hoe je die moet uitleggen, want die kunnen dat niet objectief’. Dat zijn vormen van onderdrukking.”

Welke uitdaging zie je voor de toekomst?

“Voor mij ligt de uitdaging op drie vlakken. De eerste is zorg, met name voor diegenen die tussen de wielen raken. De tweede is emancipatie, de profetische stem die zegt: dingen zullen toch echt anders moeten. En de derde is dialoog tussen mensen met totaal verschillende gezichtspunten die elkaar op de tenen staan. Ik denk dat de combinatie van die drie essentieel is. Met alleen zorg houd je de situatie in stand, dan probeer je de ‘arme homo’s’ op te vangen die het anders zo moeilijk hebben. Bij enkel emancipatie ga je de strijd aan, met als risico dat je daarmee de tegenstellingen vergroot. En met alleen maar dialoog mis je de discussie over machtsverhoudingen. In de verbinding tussen deze drie zit de uitdaging voor de toekomst.”

Bron: ContrariO Magazine november 2014

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk. Een grote klus is met meer mensen sneller geklaard.

Zo geldt dit ook voor grotere en kleinere klussen binnen de vereniging ContrariO; de vereniging waar jíj lid van bent.
Wat wordt jouw bijdrage?

Wij zoeken nog een invulling voor:

  • Bestuursfuncties (portefeuilles van voorzitter, secretaris, regio’s, Caritas, communicatie)
  • Regio Contact Personen (regio Midden 1, regio West 1)
  • Communicatie commissie (o.a. nieuwsbrief)
  • Festivalteam (EO-jongerendag, Opwekking)
  • Voorlichters Homo in de Klas (middelbare scholen)

Meld je aan! Mail naar bestuur -at- contrario.nl

Persbericht LCC Plus: Veel belangstelling Feestdag christelijke roze vrouwen

Ruim honderd vrouwen zullen op 9 november aanstaande in Amersfoort de “Feestdag over geloof voor roze vrouwen” bijwonen. LCC Plus, de christelijke LHBT-alliantie die de themadag organiseert, is verwonderd over de grote belangstelling. De animo duidt volgens LCC Plus op een grote behoefte aan ontmoeting onder christelijke lesbische, biseksuele en transgendervrouwen -en dat deze groep groter is dan vaak wordt gedacht.

Dubbele emancipatie
LCC Plus organiseert de dag nadat uit een eigen inventarisatie bleek dat lesbische en biseksuele vrouwen in veel kerken met een dubbele emancipatiestrijd te maken krijgen: als seksuele minderheid en als vrouw. De kerkverlating onder lesbische vrouwen Lees meer

Persbericht: Homo-voorlichting op christelijke scholen

Persbericht LKP, CHJC en ContrariO 18 november 2011

Scholen moeten in Nederland voortaan verplicht aandacht besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt stemde afgelopen woensdag in met de wens van de meerderheid in de Tweede Kamer. De christelijke homo-organisaties LKP, CHJC en ContrariO vinden het van belang dat scholen weten dat zij zelf kunnen uitmaken van welk materiaal of methode zij gebruik willen maken.

Homo in de klas
Nu scholen verplicht aandacht moeten besteden aan seksuele diversiteit en seksualiteit, brengen de christelijke homo-organisaties hun lesmethode ‘Homo in de klas’ (http://www.homoindeklas.nl/) opnieuw onder de aandacht van christelijke scholen. De lesmethode maakt homoseksualiteit bespreekbaar op een manier Lees meer

Persbericht: Schorsing leerkracht met homoseksuele relatie kans voor zorgvuldig debat

Afgelopen zomer is de 44-jarige Duran Renkema, groepsleerkracht aan de Gereformeerde basisschool Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest, geschorst nadat bekend was geworden dat hij een homoseksuele relatie heeft. De leerkracht, die sinds 2005 werkzaam is voor de scholenvereniging GPO-WN, waaraan de basisschool verbonden is, en zich ‘overtuigd christen’ noemt, geeft aan “altijd met veel plezier op de school te hebben gewerkt”. Er dreigt nu abrupt een einde te komen aan wat ooit een prettige arbeidsrelatie was. Inmiddels is er een juridisch proces in gang gezet. “Het is helaas niet tot een constructieve dialoog gekomen”, liet Renkema in een recent gesprek met ContrariO, gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes, weten. “Dat terwijl ik juist zo graag vanuit de ontmoeting mijn geloof en leefwijze richting mijn directie wilde toelichten”, aldus Renkema. “Daar is mij echter de kans niet toe gegeven.”

De schorsing die mogelijk uitloopt op ontslag van de leerkracht, is niet het eerste voorbeeld van een christen die zijn functie in het christelijk onderwijs vanwege een homoseksuele relatie heeft moeten neerleggen. In 2009 werd een leerkracht aan een basisschool in Emst op non-actief gesteld door het schoolbestuur. René Venema, voorzitter van ContrariO, stelt ‘geschokt’ te zijn door Lees meer

Persbericht: Verkiezingsprogramma ChristenUnie brengt evenwicht in homodebat

ContrariO, Gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes, is ingenomen met het verkiezingsprogramma dat de ChristenUnie deze week presenteerde. ‘Christelijke homo-organisaties verdienen het in hun werk gesteund en op gelijke voet met andere homo-organisaties behandeld te worden,’ stelt de ChristenUnie in haar programma Vooruitzien.

ContrariO is één van de organisaties die de ChristenUnie expliciet noemt in haar verkiezingsprogramma. ContrariO-voorzitter Robert Daverschot is blij met deze politieke erkenning: ,,Het is belangrijk dat naast het homo-emancipatie geluid vanuit de seculiere homobeweging en van niet-christelijke politieke partijen, er ook een stem klinkt vanuit christelijke politiek en in het bijzonder van christelijke homo’s en lesbiennes.’’ Lees meer

ContrariO in het nieuws

Hieronder vind je een bonte verzameling van allerlei berichten, links etc. die in het kader van de Open Dag verschenen zijn.

9 november 2009

Lees meer

GRIP en ContrariO doen oproep aan scholen en kerken

homophobia_120_90Het Gereformeerd Identiteitsplatform (GRIP) van de vier gereformeerde scholengemeenschappen en ContrariO (gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes) doen gezamenlijk een oproep aan de scholen om op vrijdag 15 mei aandacht te besteden aan de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes. Parallel daaraan hebben ze predikanten van de GKV, de CGK en de NGK gevraagd om op zondag 17 mei bij deze thematiek stil te staan.

Lees meer

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op