Berichten

PIP’s BLOG: kerkelijke verklaring

Soms is het fijn dat je tegenstanders hebt. Je hebt niet altijd zin om je overal druk over te maken en dat geldt in versterkte mate voor oproepen of ideeën van mensen of groepen waarmee je niets hebt of die je afwijst.
Bovenstaande redenering lijkt op te gaan voor de keuze die Arie de Snoo van de GKV heeft gemaakt betreffende de kerkelijke verklaring tegen homogeweld. Dat is een initiatief waarbij het COC is betrokken. Veel kerken hebben de verklaring getekend en er aandacht aan geschonken, maar de GKV meende er goed aan te doen om zich afzijdig te houden. “De GKV zeggen NEE tegen Lees meer

Website www.homoindekerk.nl online

Sinds deze zomer bestaat er een nieuwe website: www.homoindekerk.nl. Deze website is een samenwerkingsproject van de GKv en de NGK en biedt plaatselijke kerken een pastorale handreiking bij de omgang met homoseksuele gemeenteleden.

De website www.homoindekerk.nl is een uitvloeisel van besluiten van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken 2007 en van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 2008. De website biedt informatie aan die Lees meer

Generale Synode (GKv) over samenwonende homo’s

Synode 2008Door de Generale Synode [GS] van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) is n.a.v. een appélzaak over samenwonende homo’s een verklaring uitgegeven:

“Verklaring

De synode heeft zich een paar keer vrij uitvoerig beziggehouden met een appèl rond de pastorale bearbeiding van homofiel geaarde broeders en zusters.
Er werd gevraagd om een algemene regel dat een kerkenraad in het geval van het samen één huishouden vormen van homofiele broeders en zusters, ook al beloven zij zich van seksuele omgang te onthouden, de tucht naar art.76 K.O. moet bedienen. Die uitspraak heeft de synode niet gedaan.

Duidelijk uitgangspunt voor de GS is dat seksueel verkeer tussen mensen van hetzelfde geslacht in het licht van Gods liefdewet onaanvaardbaar is.

Maar hoe dit uitgangspunt toe te passen in bijzondere situaties? De synode heeft n.a.v. het beleid van een bepaalde kerkenraad uitgesproken:

1. dat de betreffende kerkenraad het samenwonen van homofiele broeders en zusters die een affectieve relatie met elkaar hebben onder de belofte van uitsluiting van sexuele omgang dient af te wijzen;

2. dat of en op welk moment deze afwijzing gepaard moet gaan met de kerkelijke tucht zoals beschreven in art. 76 KO beoordeeld dient te worden door de betreffende kerkenraad zelf omdat dat behoort tot de pastorale ruimte die een kerkenraad heeft in concrete situaties.”  (bron www.synode.gkv.nl/)

Navraag leert:

  1. Het gaat hier om een appélzaak, waarin één specifiek geval achter gesloten deuren is besproken. Wat exact besproken is blijft vertrouwelijk. Komt dus ook niet in de acta.
  2. Daarmee heeft de afgegeven verklaring dus ook alléén betrekking op het specifieke geval zelf.
  3. De synode heeft hiermee géén algemene uitspraak gedaan over welk gevolg een plaatselijke vergadering aan deze verklaring moet geven.
  4. Wél heeft de GS gecommuniceerd wat in de beslissing omtrent dit specifieke geval als uitgangspunt is genomen.

Lees meer

Portfolio Items