Berichten

Gezocht: voorlichters gereformeerde en protestants-christelijke scholen

We blijven op zoek naar christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen die in het kader van lessen over homoseksualiteit op gereformeerde of protestants-christelijke middelbare scholen hun persoonlijke verhaal zouden willen vertellen voor derde klassen.

Vanuit het project ‘Homo in de klas’ is een gelijknamige lesbrief ontwikkeld. Deze wordt inmiddels op de vier scholen voor gereformeerd voortgezet onderwijs en op een protestants-christelijke school gebruikt. Er wordt gewerkt aan uitbreiding naar nog meer protestants-christelijke scholen. Lees meer

Training pastoraat en gesprekstechniek

Datum: zaterdag 8 mei
Tijd: 12.00-17.00 (incl. lunch)
Plaats: Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht.
Trainer: prof. dr. Ruard Ganzevoort

Op landelijke en regionale bijeenkomsten van onze organisaties komen mensen met uiteenlopende verhalen. Op de coming-out weekenden van CHJC komen mensen af die in een proces van coming out zitten. Bij de stand op een evenement of festival komen allerlei mensen voor een praatje. Net als zoveel anderen hopen zij op een luisterend oor.

Veel mensen die al wat langer bij de organisatie zitten, hebben of nemen in zulke gevallen een leidende rol. Ze luisteren naar iemands verhaal, ze leiden een groepsgesprek, ze begeleiden iemand een stukje in zijn of haar proces. Maar hoe doe je dat? Lees meer

Christelijke homojongeren klaar voor voorlichting op scholen

Zaterdag 6 februari werd de eerste voorlichtersdag voor christenhomojongeren georganiseerd. Ongeveer 40 jongeren staan klaar om op gereformeerde, reformatorische, evangelische en protestants-christelijke scholen te gaan voorlichten over homoseksualiteit. Het plan maakt deel uit van het lessenpakket “Homo in de klas” dat onlangs werd gepresenteerd door het Gereformeerd Identitetsplatform (GRIP) en LCC-projecten, waarin LKP, CHJC en Contrario samenwerken.

“Onze scholen hebben een brede kerkelijke achtergrond en de kerken zijn er nog niet uit. Misschien moeten scholen de eerste stap zetten en zal dat invloed uitoefenen op de kerken. Bovendien is onze visie dat we als scholen veiligheid moeten bieden en leerlingen helpen ontwikkelen. Om die reden moeten we iets voor homoseksuelen betekenen.” Dat zei Lucy Doorn, bestuurslid van GRIP.

Lees meer

Kwart miljoen subsidie voor ContrariO, CHJC en LKP

In het kader van de nota ‘Gewoon homo zijn’ hebben ContrariO, CHJC en LKP gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dankbaar kunnen we melden dat deze subsidieaanvraag is toegekend.

De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de volgende projecten:

1. Homo in de klas
Dit project heeft als doel bewustwording en identiteitsvorming van leerlingen in het gereformeerd en protestants-christelijk voortgezet onderwijs (van VMBO tot VWO). Concreet wordt hierbij gewerkt aan het verzorgen van lesmethoden en verdieping rond een speciaal op te zetten ‘online-omgeving’.

2. Homo in actie -Weerbaarheid en deskundigheidsbevordering

Dit projectonderdeel richt zich met name op het toerusten en weerbaarder maken van christelijke homo’s en lesbiënnes. De subsidie zal worden ingezet om trainingen te organiseren en om bestaande bezinningsdagen en coming-outweekenden te upgraden.

3. Homo in actie – Zichtbaarheid
Dit projectonderdeel richt zich met name op het present zijn in eigen kring en in de samenleving, digitaal, op papier, en niet te vergeten in levenden lijve. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan ondersteuning van vrijwilligers en materiaalontwikkeling voor voorlichting en aan de upgrade van diverse websites.

Bij het realiseren van deze projecten zullen we worden ondersteund door een nog aan te trekken ‘projectmedewerker sociale acceptatie’. Naar verwachting zal deze medewerker begin 2009 aan de slag kunnen gaan. De vacature voor deze projectmedewerker vind je hier.

Als ContrariO, CHJC en LKP zijn we blij en dankbaar dat we met de subsidie extra mogelijkheden krijgen worden om de sociale acceptatie van homosexualiteit in orthodox-christelijke kring te vergroten. Waar mogelijk trekken we als organisaties gezamelijk op; behoud van eigen identiteit is daarbij een voorwaarde.

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op