Berichten

Uit de media: CGK Zwolle gaat eigen weg wat betreft homorelaties

Onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad een portret interview met ds. Henk Mijnders.

Als de christelijk-gereformeerde synode het besluit om homorelaties af te wijzen niet herziet, komt het lidmaatschap van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle op losse schroeven te staan.

Lees het volledige artikel op de site van het ND.

Een paar dagen later reageerde Ds. Quant via het Reformatorisch Dagblad.

De gedachten van ds. H. C. Mijnders over homoseksualiteit en een mogelijke breuk met het kerkverband zijn niet wijs en staan een eerlijke, geestelijke bespreking door de generale synode in de weg.

Lees dit artikel op de site van het RD.

Homorelatie afgewezen door synode CGK

Zuiderkerk AssenHomoseksuele relaties zijn door de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) afgewezen. De synode omschrijft een homoseksuele relatie als niet Bijbels en dus als zonde. Het besluit komt 10 jaar nadat er een vraag kwam naar de homoseksuele relatie van gemeenteleden in de regio Zwolle. In het rapport is te lezen dat met gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid behoedzaam en met bewogenheid moet worden omgegaan, zonder afbreuk te doen aan de duidelijkheid van het Bijbelse verbod. Wat dit betekent voor de huidige gemeenteleden met een homoseksuele relatie binnen deze kerken is onduidelijk.

De samenvatting van het studierapport is hier te downloaden. (bron: cgk.nl)
Het volledige studierapport vindt u hier. (bron: cgk.nl)

Artikelen over dit onderwerp in overige media:
Nederlands Dagblad: “CGK wijzen homorelatie af”
Reformatorisch Dagblad: “CGK doen uitspraak over homoseksualiteit”
CIP.nl: “CGK wijzen homorelatie af”

Generale Synode (GKv) over samenwonende homo’s

Synode 2008Door de Generale Synode [GS] van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) is n.a.v. een appélzaak over samenwonende homo’s een verklaring uitgegeven:

“Verklaring

De synode heeft zich een paar keer vrij uitvoerig beziggehouden met een appèl rond de pastorale bearbeiding van homofiel geaarde broeders en zusters.
Er werd gevraagd om een algemene regel dat een kerkenraad in het geval van het samen één huishouden vormen van homofiele broeders en zusters, ook al beloven zij zich van seksuele omgang te onthouden, de tucht naar art.76 K.O. moet bedienen. Die uitspraak heeft de synode niet gedaan.

Duidelijk uitgangspunt voor de GS is dat seksueel verkeer tussen mensen van hetzelfde geslacht in het licht van Gods liefdewet onaanvaardbaar is.

Maar hoe dit uitgangspunt toe te passen in bijzondere situaties? De synode heeft n.a.v. het beleid van een bepaalde kerkenraad uitgesproken:

1. dat de betreffende kerkenraad het samenwonen van homofiele broeders en zusters die een affectieve relatie met elkaar hebben onder de belofte van uitsluiting van sexuele omgang dient af te wijzen;

2. dat of en op welk moment deze afwijzing gepaard moet gaan met de kerkelijke tucht zoals beschreven in art. 76 KO beoordeeld dient te worden door de betreffende kerkenraad zelf omdat dat behoort tot de pastorale ruimte die een kerkenraad heeft in concrete situaties.”  (bron www.synode.gkv.nl/)

Navraag leert:

  1. Het gaat hier om een appélzaak, waarin één specifiek geval achter gesloten deuren is besproken. Wat exact besproken is blijft vertrouwelijk. Komt dus ook niet in de acta.
  2. Daarmee heeft de afgegeven verklaring dus ook alléén betrekking op het specifieke geval zelf.
  3. De synode heeft hiermee géén algemene uitspraak gedaan over welk gevolg een plaatselijke vergadering aan deze verklaring moet geven.
  4. Wél heeft de GS gecommuniceerd wat in de beslissing omtrent dit specifieke geval als uitgangspunt is genomen.

Lees meer