Website www.homoindekerk.nl online

Sinds deze zomer bestaat er een nieuwe website: www.homoindekerk.nl. Deze website is een samenwerkingsproject van de GKv en de NGK en biedt plaatselijke kerken een pastorale handreiking bij de omgang met homoseksuele gemeenteleden.

De website www.homoindekerk.nl is een uitvloeisel van besluiten van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken 2007 en van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 2008. De website biedt informatie aan die de kerken kan helpen om te komen tot een bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit en tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden. Daartoe wordt informatiemateriaal over homoseksualiteit vanuit met name de GKv, NGK en CGK en hun zusterkerken toegankelijk gemaakt voor de plaatselijke gemeenten. Het gaat daarbij om persoonlijke verhalen, preken, artikelen, boekrecensies, toespraken, beleidsstukken en besluiten van kerken (landelijk en plaatselijk), catechese- en gespreksmateriaal en verwijzingen naar audio- en videomateriaal. Ook plaatst de website links naar organisaties en instellingen, die zich bezighouden met homoseksualiteit en die Gods Woord als bron en norm voor hun leven aanvaarden.

De redactie plaatst publicaties op de website, wanneer ze vindt dat die een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de bezinning, de visieontwikkeling en de toerusting binnen de kerken en waarvan de auteurs zich gebonden weten aan en aangesproken willen worden op Gods Woord als enige norm voor leer en leven. Daarbij wil de redactie recht doen aan de verschillen van inzicht die er rond dit onderwerp binnen de kerken zijn. De website wil dienstbaar zijn aan het gezamenlijk luisteren naar Gods Woord en aan het groeien van een eenheid van inzicht en houding onder leiding van Gods Geest. 

De websiteredactie wil de kerken stimuleren om rapporten of besluiten over homoseksualiteit ter beschikking te stellen van de website, zodat ook andere kerken daarmee gediend kunnen worden. Ook houdt de redactie zich aanbevolen voor ander materiaal dat aan bovenstaande criteria voldoet. E-mailadres: info@homoindekerk.nl.

De op de website geplaatste bijdragen mogen niet gezien worden als het standpunt van de kerken of van de redactie. De auteurs dragen als enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun materiaal op de website. De redactie van www.homoindekerk.nl wordt gevormd door Ad de Boer en ds. Herman Schaeffer (beide NGK) en ds. Henk Messelink en Johan Walinga (beide GKv). De redactie werkt onder verantwoordelijkheid van de Commissie website Homoseksualiteit (NGK) en Deputaten Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (GKv).