De vereniging

Wie zijn wij?

ContrariO is een christelijke vereniging voor homo’s en lesbiennes. Als vereniging zijn we maatschappelijk betrokken en we hebben bijna 300 leden en donateurs.

Naast een welkome en veilige ontmoetingsplaats wil ContrariO een positief kritisch christelijke vereniging zijn.

Doel

Binnen Contrario staan de volgende 3 doelstellingen centraal:

1. Een bijdrage leveren aan een klimaat van wederzijdse erkenning binnen de kerken, waardoor homo’s en lesbiennes zich welkom voelen.

2. Een platformfunctie zijn voor haar leden.

3. Het vormen van een christelijk-ethisch bezinningskader bij het bestuderen en het bewustworden van alle onderdelen van het homo-zijn als christen

Bestuur

Op dit moment zijn we met voldoende, maar minimale mankracht. Wil jij ons team komen versterken? Kom dan gerust een paar vergaderingen meedenken en maak vrijblijvend kennis. Heb je interesse, neem dan contact op met het bestuur of bel de voorzitter!

Gert-Jan van Leeuwen

Gert-Jan van Leeuwen

Voorzitter & communicatie

06-22774576

Achtergrond

Geschiedenis

ContrariO is in 1990 ontstaan uit een algemene werkgroep voor homo’s, die daarvoor ook uit ouders bestond. Omdat er onder de leden behoefte bleek te bestaan om ‘onder elkaar’ te kunnen zijn, is de werkgroep destijds als zelfstandige groep verder gegaan. De groep met ouders is vanaf dat moment verdergegaan als vereniging onder de naam Koinotès.

Oorspronkelijk zijn we een Gereformeerd Vrijgemaakte werkgroep, maar ook vanuit aangrenzende kerkgenootschappen vinden christelijke homo’s de weg naar ContrariO. We noemen ons dan ook niet meer een Gereformeerd (Vrijgemaakte) werkgroep, maar christelijke vereniging voor homo’s en lesbiennes.

Ledengroei

Op dit moment telt ContrariO ruim 300 leden en zo’n 70 donateurs / belangstellenden. De leden betalen een jaarlijkse contributie van 30 euro, van de donateurs wordt een bijdrage gevraagd van minimaal 15 euro.

Door de ledengroei van de laatste jaren, mede dankzij media aandacht en doorverwijzingen van predikanten, is het bestuur van ContrariO tot de conclusie gekomen dat het bestaan van de vereniging van essentieel belang is. Leden voelen zich thuis bij de vereniging. Ze kunnen met anderen gevoelens en ervaringen delen. Daarnaast worden ze gesterkt in hun geloof omdat ze zien dat ze niet alleen staan.

Belangstellenden

Ook de groep met belangstellenden, voornamelijk ouders, familie, predikanten en kerkenraadsleden, groeit. Het is voor de leden prettig om te weten dat er mensen in hun omgeving zijn die zich met hen verbonden voelen. Anderzijds is het voor de belangstellenden zelf prettig om op de hoogte te blijven waar de vereniging mee bezig is. En bijvoorbeeld andere ouders ontmoeten en elkaar tot steun zijn. Sinds enkele jaren is het ContrariO Magazine via deze website te downloaden en kan men zo ook op de hoogte blijven.