Christelijke homo’s op Xnoizz Flevo Festival

Op het Xnoizz Flevo Festival van 20-23 augustus zal een gespreksprogramma aangeboden waarin verschillende christelijke homoseksuele jongeren aan het woord komen. De nadruk zal liggen op het (levens)verhaal van de ‘talkshow-gasten’ met eventueel ruimte voor vragen vanuit de zaal (dus geen debat).

Kwart miljoen subsidie voor ContrariO, CHJC en LKP

In het kader van de nota ‘Gewoon homo zijn’ hebben ContrariO, CHJC en LKP gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dankbaar kunnen we melden dat deze subsidieaanvraag is toegekend. De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de volgende projecten: 1. Homo in de klas Dit project heeft als doel […]

ContrariO tevreden met CU-rapport Representatie

De Commissie representatie van de ChristenUnie heeft advies uitgebracht en het bestuur van de ChristenUnie volgt het advies. De Commissie adviseert om geen lijst met gedragingen op te nemen in de gedragscode en dus ook geen uitspraak in de gedragscode te doen over homoseksualiteit. Onderscheid tussen homo oriëntatie en homo relatie. In de politieke traditie […]