Kwart miljoen subsidie voor ContrariO, CHJC en LKP

In het kader van de nota ‘Gewoon homo zijn’ hebben ContrariO, CHJC en LKP gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dankbaar kunnen we melden dat deze subsidieaanvraag is toegekend. De subsidie wordt ingezet ten behoeve van de volgende projecten: 1. Homo in de klas Dit project heeft als doel […]

ContrariO tevreden met CU-rapport Representatie

De Commissie representatie van de ChristenUnie heeft advies uitgebracht en het bestuur van de ChristenUnie volgt het advies. De Commissie adviseert om geen lijst met gedragingen op te nemen in de gedragscode en dus ook geen uitspraak in de gedragscode te doen over homoseksualiteit. Onderscheid tussen homo oriëntatie en homo relatie. In de politieke traditie […]

ContrariO zal lid gedragscodecommissie ChristenUnie leveren

De ChristenUnie heeft zaterdag 17 november jl. op haar partijcongres toegezegd dat ContrariO vertegenwoordigt zal worden in de gedragscodecommissie die zich moet buigen over de leeftstijl van ChristenUnie-vertegenwoordigers. ContrariO is de werkgroep voor homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken, die haar leden vooral betrekt uit dezelfde kerkgenootschappen als ook de ChristenUnie tot haar achterban […]