ContrariO zal lid gedragscodecommissie ChristenUnie leveren

De ChristenUnie heeft zaterdag 17 november jl. op haar partijcongres toegezegd dat ContrariO vertegenwoordigt zal worden in de gedragscodecommissie die zich moet buigen over de leeftstijl van ChristenUnie-vertegenwoordigers. ContrariO is de werkgroep voor homo’s en lesbiennes in de gereformeerde kerken, die haar leden vooral betrekt uit dezelfde kerkgenootschappen als ook de ChristenUnie tot haar achterban […]