• Voor leden

  We organiseren drie keer per jaar een landelijke bijeenkomst. Twee daarvan zijn besloten en zijn bestemd voor leden en aspirant-leden. Eén keer per jaar, meestal in november, wordt de Open Dag gehouden. Op deze dag zijn naast de leden ook belangstellenden (ouders, familieleden, vrienden, kerkenraden, etc) van harte welkom.

  Als lid houden we je op de hoogte van activiteiten via de nieuwsbrief, krijg je jaarlijks het ContrariO Magazine en kun je deelnemen aan activiteiten in de regio. Klik voor meer informatie in het menu op ‘Voor leden’.

 • Voor ouders

  Ouders willen wij niet vergeten. We merken dat ouders van een homoseksueel kind ook een coming out doormaken. Wanneer daar behoefte aan is kan een ouder(paar) zich aansluiten bij praatgroep Caritas. Ouders zijn uiteraard ook van harte welkom op de Open Dag van ContrariO, die doorgaans in november wordt gehouden.

 • Homo in de klas

  ContrariO heeft samen met LKP, CHJC en GRIP en met subsidie van het ministerie van OCW een lesbrief ontwikkeld om homoseksualiteit bespreekbaar te maken op (protestants)christelijke scholen. De lesbrief wordt aangeboden in combinatie met gastlessen van vrijwilligers van onder ander ContrariO. Zie voor meer informatie de website van Homo in de klas.

 • Voorlichting in de kerk

  Met enige regelmaat wordt ContrariO op uitnodiging van een kerkenraad gevraagd om aanwezig te zijn bij een vergadering of gemeenteavond. We kunnen kerken helpen door ze van achtergrond informatie te voorzien. Door het vertellen van een persoonlijk verhaal of gewoon aanwezig te zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat er over homo’s wordt gepraat in plaats van met de homo’s. Het is mogelijk om deze avonden te organiseren in samenwerking met het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken.

  Jongerenclubs en jeugdverenigingen die een homo of lesbienne willen uitnodigen, adviseren wij contact op te nemen met de organisatie van Homo in de klas.

 • Maatschappelijke ondersteuning

  Naast bovenstaande activiteiten worden we ook regelmatig uitgenodigd voor gesprekken met maatschappelijke organisaties. Te denken valt aan de Evangelische Omroep, de ChristenUnie en het ministerie van OCW. Tijdens deze gesprekken belichten we de positie van de christelijk homo en geven we nut en noodzaak aan voor aandacht van de christelijke homo. We zijn erg blij dat we door onder andere bovenstaande organisaties zeer serieus worden genomen. Eén van de uitvloeisels van de contacten met OCW is dat wij sinds 2009 subsidie ontvangen voor diverse projecten (zie kader).

Overheidssubsidie met LCC Plus Projecten 

Sinds 2009 krijgt ContrariO subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de uitvoering van maatschappelijke projecten. Deze subsidie krijgen we niet rechtstreeks maar via de alliantie van LCC Plus Projecten. Deze alliantie is op dit moment een samenwerkingsverband van LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre.

Mariecke van den Berg is voor een aantal dagen per week aangesteld als projectcoördinator.
Voor de periode 2012-2014 werken we aan de projecten:

– Een vrouw apart
– Homo op school
– De roze herberg
– Zorg voor een homo
– Over de grens

Voor de periode 2008-2012 is onder leiding van Marco Derks gewerkt aan de projecten:

– Homo in de klas
– Weerbaarheid & deskundigheid
– Zichtbaarheid

Het verslag ‘Van kerkgebouw tot klaslokaal’ is de bekroning op deze eerdere subsidieperiode.

Voor meer informatie over de projecten zie www.lccprojecten.nl.